شنبه 16 آذر 1398
EN
منو
 
 
 
دريافت فايل
گروه های آموزشی گروه های بالینی ارتوپدی > دريافت فايل
اقدام: شروع...
پوشه(ها): 2 | فایل(ها): 0 | مجموع: 0 ک.ب.
پایین
ناماندازهتاریخ به روز رسانی  
_thumbs پوشه
1395/11/20 17:04:19
آرشیو طرح درس پوشه
1398/07/30 18:57:04
بالا
 
     
 
 
ارتوپدی
چاپ

مدیر گروه

دکتر حسین اتحاد

دانشیار، متخصص ارتوپدی

e-mail: h_ettehad70yahoo.com


شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 

 

اعض

دکتر مهران سلیمانها

دانشیار، فلوشیپ جراحی زانو

E-mail: user84@gums.ac.ir

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر کامران اسدی

دانشیار، متخصص ارتوپدی

E-mail: kam-asadi@yahoo.com

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر محسن مردانی

دانشیار، متخصص ارتوپدی

E-mail:dr_mohsen_mardani@yahoo.com

 

 شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر امیر سالاری

استادیار، متخصص ارتوپدی

 E-mail:

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر آرش اریس

استادیار، متخصص ارتوپدی 

E-mail:

 

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/03/20
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   4  دیروز:   2  کل مراجعات:   8464