دوشنبه 7 مهر 1399
EN
منو
 
چاپ

مدیر گروه

دکتر  محمد اسدیان راد

دانشیار، فلوشیپ الکتروفیزیولوژی و پیس میکر

E-mail:

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 

 

اعضا

دکتر انوش برزیگر

استاد، فوق تخصص قلب و عروق

E-mail: mehrdad@gums.ac.ir 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکترمجید چینی کار

دانشیار، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

E-mail: m_chinicar@gums.ac.ir 

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکترفردین میربلوک

دانشیار، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

E-mail: mirbolouk@gums.ac.ir 

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتروحید نیک سرشت

دانشیار، متخصص قلب و عروق

E-mail:

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر ارسلان سالاری

دانشیار، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

E-mail: salari@gums.ac.ir 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید 

دکترجلال خیرخواه

دانشیار، فلوشیپ الکتروفیزیولوژی و پیس میکر

E-mail: user62@gums.ac.ir 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید 

دکتر محمدرضا آقاجان خواه تیمجانی

استادیار، فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق و

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

E-mail:

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید 

دکتر حمیدرضا بنکدار

استادیار، فلوشیپ الکتروفیزیولوژی و پیس میکر

E-mail: Hamid_bon@yahoo.com 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید 

دکتر محمدعلی صادقی میبدی

استادیار، فوق تخصص جراحی قلب

E-mail: meibodi@gums.ac.ir 

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید 

دکتر حیدر دادخواه

دانشیار، فوق تخصص جراحی قلب

E-mail: hdt@gums.ac.ir 

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید 

دکتر محمداسمعیل رضایی

استادیار، فوق تخصص قلب و عروق و

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی 

E-mail:

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید 

دکترفهیمه رحیمی بشر

استادیار، فوق تخصص قلب کودکان

E-mail: user70@gums.ac.ir 

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید 

دکتر اسفندیار نظری کیاشی

استادیار، فوق تخصص قلب کودکان

E-mail:

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید 

دکتر محبوبه قلی پور

استادیار، متخصص قلب و عروق

E-mail:

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید 

دکترحامد خرازی ثابت

استادیار، فوق تخصص قلب کودکان

E-mail:

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید 

دکترغلامرضا کنعانی

 استادیار، فوق تخصص جراحی قلب

E-mail:

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید 

دکتر سلمان نیک فرجام

استادیار، فلوشیپ قلب و عروق

E-mail:

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید 

دکتر سیده فاطمه میررازقی

استادیار،فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

E-mail:

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید 

دکتر سید ابوذر فخرموسوی

استادیار، فلوشیپ اینترونشنال کاردیوگرافی

E-mail:

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید 

دکتر نیلوفر اکبری پارسا

 استادیار، متخصص قلب و عروق

E-mail:

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/10/30
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  14694
امروز :  1
دیروز :  2