پنجشنبه 28 شهریور 1398
EN
منو
 
چاپ

مدیر گروه

دکتر  محمد اسدیان راد

دانشیار، فلوشیپ الکتروفیزیولوژی قلب و عروق

E-mail:

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 

 

اعضا

دکتر انوش برزیگر

استاد، فوق تخصص قلب و عروق

E-mail: mehrdad@gums.ac.ir 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکترمجید چینی کار

دانشیار، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

E-mail: m_chinicar@gums.ac.ir 

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکترفردین میربلوک

دانشیار، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

E-mail: mirbolouk@gums.ac.ir 

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتروحید نیک سرشت

دانشیار، متخصص قلب و عروق

E-mail:

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر ارسلان سالاری

دانشیار، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

E-mail: salari@gums.ac.ir 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید 

دکترجلال خیرخواه

دانشیار، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

E-mail: user62@gums.ac.ir 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید 

دکتر محمدرضا آقاجان خواه تیمجانی

استادیار، فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق

E-mail:

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید 

دکتر حمیدرضا بنکدار

استادیار، فلوشیپ قلب

E-mail: Hamid_bon@yahoo.com 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید 

دکتر محمدعلی صادقی میبدی

استادیار، فوق تخصص جراحی قلب

E-mail: meibodi@gums.ac.ir 

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید 

دکتر حیدر دادخواه

دانشیار، فوق تخصص جراحی قلب

E-mail: hdt@gums.ac.ir 

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید 

دکتر محمداسمعیل رضایی

استادیار، فوق تخصص قلب و عروق

E-mail:

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید 

دکترفهیمه رحیمی بشر

استادیار، فوق تخصص قلب کودکان

E-mail: user70@gums.ac.ir 

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید 

دکتر اسفندیار نظری کیاشی

استادیار، فوق تخصص قلب کودکان

E-mail:

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید 

دکتر محبوبه قلی پور

استادیار، متخصص قلب و عروق

E-mail:

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید 

دکترحامد خرازی ثابت

استادیار، فوق تخصص قلب کودکان

E-mail:

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید 

دکترغلامرضا کنعانی

 استادیار،فوق تخصص  جراحی قلب

E-mail:

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید 

دکتر سلمان نیک فرجام

استادیار،فلوشیپ قلب و عروق

E-mail:

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید 

دکتر سیده فاطمه میررازقی

استادیار،فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

E-mail:

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید 

دکتر سید ابوذر فخرموسوی

استادیار، فلوشیپ اینترونشنال کاردیوگرافی

E-mail:

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید 

دکتر نیلوفر اکبری پارسا

 استادیار، متخصص قلب و عروق

E-mail:

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/04/02
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   3  دیروز:   1  کل مراجعات:   13661