یکشنبه 31 شهریور 1398
EN
منو
 
 
 
دريافت فايل
گروه های آموزشی گروه های پایه ژنتیک > دريافت فايل
اقدام: شروع...
پوشه(ها): 1 | فایل(ها): 0 | مجموع: 0 ک.ب.
پایین
ناماندازهتاریخ به روز رسانی  
_thumbs پوشه
1395/11/20 12:04:18
بالا
 
     
 
 
ژنتیک
چاپ

مدیر گروه

دکتر پروانه کشاورز

دانشیار، دکترای Ph.D ژنتیک انسانی با گرایش مولکولی

E-mail: keshavarzgums.ac.ir

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 

 

اعضا

دکتر عقیل اسمعیلی

استادیار، دکترای Ph.D زیست فناوری پزشکی

E-mail: aghilesmaeili62@gmail.com

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکترلیلا علی دوست

استادیار، دکترای Ph.D ژنتیک مولکولی

E-mail: Alidoust1357@gmail.com

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/04/17
اعضا
 google scholar
 ORCiD
 Scopus
 Curriculum vitae
       
  ژنتیک انسانی گرایش مولکولی                       
 دانشیار  
دکتر پروانه کشاورز          
 
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/07/29
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   6  کل مراجعات:   6960