جمعه 26 مهر 1398
EN
منو
 
 
 
دريافت فايل
گروه های آموزشی گروه های پایه گروه بیوشیمی و بیوفیزیک > دريافت فايل
اقدام: شروع...
پوشه(ها): 2 | فایل(ها): 0 | مجموع: 0 ک.ب.
پایین
ناماندازهتاریخ به روز رسانی  
_thumbs پوشه
1397/03/20 23:30:42
آرشیو طرح درس پوشه
1397/07/28 12:46:05
بالا
 
     
 
 
گروه بیوشیمی و بیوفیزیک
چاپ

مدیر گروه

دکتر ابراهیم میرزاجانی

دانشیار، دکترای تخصصی بیوشیمی پزشکی

Email: emirzajani@gums.ac.ir 

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 

 

اعضا

دکتر ملک معین انصار

دانشیار، دکترای تخصصی بیوشیمی پزشکی

 Email: ansarmoien@gums.ac.ir

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر حسن مولادوست

دانشیار، دکترای تخصصی فیزیک پزشکی

Email: hmoladoustgums.ac.ir

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر منیره آقاجانی نسب

استادیار،دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی

Email: maghajany@gums.ac.ir   

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر علی ابراهیمی نیا

استادیار،دکترای فیزیک پزشکی

Email: ebrahiminia@gums.ac.ir

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر نوید پورزردشت

استادیار،دکترای بیوشیمی

Email: pourzardosht@gums.ac.ir

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/07/17
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   2  کل مراجعات:   10133