دوشنبه 1 بهمن 1397
EN
منو
 
 
چاپ
چاپ
چاپ
New Page 1

برنامه نیمسال اول 98-97 دانشجویان پزشکی

ورودی مهر94

ترم2

گروه1

ساعت امتحان تاریخ امتحان تاریخ پایان تاریخ شروع

تعداد واحد

کد درس

نام کورس ردیف
8:30 97/7/30 97/7/22 97/7/1 2 1154 فیزیوپاتولوژی بیماریهای خون 1
8:30 97/10/29 97/10/1 97/7/2 2 11612 فارماکولوژی2 2
8:30 97/10/22 97/10/3 97/7/2 2 11732 پاتولوژی اختصاصی نظری2 3

برنامه توسط گروه تعیین می شود.

2 1159 پاتولوژی اختصاصی عملی2 4

پنج شنبه ها طبق برنامه تنظیمی در بیمارستانها برگزار می گردد.

2/5 1163 نشانه شناسی عملی 5
8:30 97/9/7 97/8/29 97/8/1 2 1153 فیزیوپاتولوژی بیماریهای غدد 6
8:30 97/10/10 97/10/2 97/9/11 2 1157 فیزیوپاتولوژی بیماریهای روماتیسمی 7
8:30 97/11/13 97/11/9 97/10/30 1 1197 مهارتهای بالینی 8

 

برنامه نیمسال اول 98-97 دانشجویان پزشکی

ورودی بهمن94

ترم1

گروه2

تعداد جلسات ساعت امتحان

 

تاریخ امتحان تاریخ پایان تاریخ شروع

تعداد واحد

کد درس

نام کورس ردیف
16 8:30 97/8/7 97/7/29 97/7/1 2 1152 فیزیوپاتولوژی بیماریهای قلب 1
20 8:30 97/12/8 97/11/13 97/7/2 2 11602 فارماکولوژی1 2
20 8:30 97/12/1 97/11/15 97/7/2 2 11582 پاتولوژی اختصاصی نظری1 3
15 8:30 97/12/15 97/11/16 97/7/3 1/5 1162 نشانه شناسی نظری 4
16 8:30 97/9/13 97/9/6 97/8/9 2 1155 فیزیوپاتولوژی بیماریهای ریه 5
16 8:30 97/10/11 97/10/3 97/9/14 2 1156 فیزیوپاتولوژی بیماریهای کلیه 6
20 8:30 97/11/24 97/11/15 97/10/12 2 1151 فیزیوپاتولوژی بیماریهای گوارش 7
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/06/10
چاپ
چاپ
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/09/13
 
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   9  کل مراجعات:   27146