سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 12 بهمن 1393 English
جستجو:  
گروه میکروب شناسی ، انگل شناسی و ایمونولوژی
چاپ

اسلایدهای آموزشی

 

 

اعضای هیات علمی گروه میکروب شناسی،انگل شناسی و ایمونولوژی

مدیر گروه

 

دکتر کامبیز فرقانپرست

 دانشیار،دکترای تخصصی میکروبشناسی،فلوی الکترون میکروسکوپ

شناسه علمی و پژوهشی

طرح درس

 

 

 
 

دکتر نصراله عبادتی

استادیار،دکترای تخصصی میکروبشناسی

شناسه علمی و پژوهشی

طرح درس

 

 

 

 

دکتر کیهان اشرفی

 دانشیار،دکترای تخصصی انگل شناسی

شناسه علمی و پژوهشی

طرح درس

 

 

 

دکتربیژن مجیدی شاد

 استادیار،دکترای تخصصی انگل شناسی

شناسه علمی و پژوهشی

طرح درس

 

 

 

دکتر حمیدرضا هنرمند

 استادیار،دکترای تخصصی باکتری شناسی

شناسه علمی و پژوهشی

طرح درس

 

 

 دکتر رضا جعفری شکیب

 دانشیار،دکترای تخصصی ایمنولوژی

شناسه علمی و پژوهشی

طرح درس

 

 

 

دکتر فرشید سعادت

 دانشیار،دکترای تخصصی ایمنولوژی

شناسه علمی و پژوهشی

طرح درس

 

 

 دکتر علی مجتهدی

 استادیار،دکترای تخصصی میکروبشناسی

شناسه علمی و پژوهشی

طرح درس

 

 

دکتر محمد شناگری

 استادیار،دکترای تخصصی ویروس شناسی

شناسه علمی و پژوهشی

طرح درس

 

 

 

دکتر محمدرضا محمودی

 استادیار،دکترای تخصصی انگل شناسی

شناسه علمی و پژوهشی

طرح درس:

 

 

 

دکتر علی اکبر فلاحی

 استادیار،دکترای ph.D قارچ شناسی پزشکی

شناسه علمی و پژوهشی

طرح درس

 

 

دکتر میثم شریفدینی

 استادیار،دکترای ph.D انگل شناسی

شناسه علمی و پژوهشی

طرح درس


تاریخ آخرین به روزرسانی : 1393/09/12
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   4  دیروز:   5  کل مراجعات:   4809