چهارشنبه 1 آذر 1396
EN
منو
 
 
 
دريافت فايل
گروه های آموزشی گروه های پایه گروه میکروب شناسی ، انگل شناسی و ایمونولوژی > دريافت فايل
اقدام: شروع...
پوشه(ها): 1 | فایل(ها): 0 | مجموع: 0 ک.ب.
پایین
ناماندازهتاریخ به روز رسانی  
_thumbs پوشه
1395/12/19 15:49:17
بالا
 
     
 
 
گروه میکروب شناسی ، انگل شناسی و ایمونولوژی
چاپ
مدیر گروه
 google scholar
 ORCiD
 Scopus
 Curriculum vitae
       
    دکترای تخصصی میکروبشناسی،فلوی الکترون میکروسکوپ     دانشیار     دکتر کامبیز فرقانپرست  
 
 
 
اعضای هیئت علمی
   e-mail تخصص رتبه علمی
نام و نام خانوادگی            
   دکترای تخصصی انگل شناسی   استاد   دکتر کیهان اشرفی
google scholar
 ORCiD
 Scopus
 Curriculum vitae
   دکترای تخصصی ایمنولوژی  دانشیار   دکتر رضا جعفری شکیب
google scholar
 ORCiD
 Scopus
 Curriculum vitae
    دکترای تخصصی ایمنولوژی
   دانشیار  دکتر فرشید سعادت
google scholar
 ORCiD
 Scopus
 Curriculum vitae
    دکترای ph.D انگل شناسی  استادیار  دکتر میثم شریفدینی
google scholar
 ORCiD
 Scopus
 Curriculum vitae
   دکترای تخصصی ویروس شناسی   استادیار  دکتر محمد شناگری
   ،دکتری ph.D باکتری شناسی پزشکی
 استادیار  دکتر راحله شیخی
google scholar
 ORCiD
 Scopus
 Curriculum vitae
   دکترای ph.D قارچ شناسی پزشکی  استادیار  دکتر علی اکبر فلاحی
google scholar
 ORCiD
 Scopus
 Curriculum vitae
   دکترای تخصصی میکروبشناسی  

 استادیار


 دکتر علی مجتهدی
google scholar
 ORCiD
 Scopus
 Curriculum vitae
   دکترای تخصصی انگل شناسی   استادیار  دکتربیژن مجیدی شاد
google scholar
 ORCiD
 Scopus
 Curriculum vitae
 
 دکترای تخصصی توکسین های میکروبی
 
 استادیار  دکتر مجتبی هدایتی چکوسری

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/13
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   9  کل مراجعات:   13290