جمعه 4 مهر 1399
EN
تاریخ 1399/05/10     تعداد دفعات مشاهده 230 بار     ساعت 15:47:13     گروه خبری اخبار دانشکده پزشکی

آزمون دکترای تخصصی وزارت بهداشت، امروز در دو نوبت صبح و عصر، با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی جهت پیشگیری و قطع انتقال زنجیره کرونا، در دانشکده پزشکی رشت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی رشت: آزمون دکترای تخصصی وزارت بهداشت، امروز در دو نوبت صبح و عصر، با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی جهت  پیشگیری و قطع انتقال زنجیره کرونا، در دانشکده پزشکی رشت برگزار شد.
در این آزمون حدود 80نفر با فاصله گذاری اجتماعی و گندزدایی محل آزمون در دونوبت قبل و بعد از آزمون و تب سنجی به رقابت پرداختند.
خاطرنشان می سازد که سایر آزمونهای وزارت بهداشت نیز در دو روز آینده با رعایت تمامی موازین بهداشتی برگزار خواهد شد.