جمعه 26 مهر 1398
EN
منو
 
 
 
دريافت فايل
گروه های آموزشی گروه های پایه گروه میکروب شناسی > دريافت فايل
اقدام: شروع...
پوشه(ها): 4 | فایل(ها): 0 | مجموع: 0 ک.ب.
پایین
ناماندازهتاریخ به روز رسانی  
_thumbs پوشه
1395/12/19 15:49:17
آرشیو طرح درس پوشه
1397/07/02 11:38:58
طرح درس 98 پوشه
1398/04/05 13:29:50
طرح درس97 پوشه
1398/02/24 09:46:22
بالا
 
     
 
 
گروه میکروب شناسی
چاپ

مدیر گروه

دکتر علی مجتهدی

دانشیار،دکترای تخصصی میکروبشناسی

E-mail:

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 

 

اعضا

دکتر محمد شناگری

دانشیار، دکترای تخصصی ویروس شناسی

E-mail:

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر راحله شیخی

استادیار، دکترای تخصصی میکروبیولوژی

E-mail:

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر مجتبی هدایتی چکوسری

استادیار، دکترای تخصصی توکسین های میکروبی

E-mail:

صفحه شخصی

 دکتر میثم حسن نژاد بی بالان

استادیار،دکترای تخصصی میکروبشناسی

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/05/14
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   4  کل مراجعات:   16712