چهارشنبه 3 بهمن 1397
EN
منو
 
 
 
دريافت فايل
گروه های آموزشی گروه های پایه گروه میکروب شناسی > دريافت فايل
اقدام: شروع...
پوشه(ها): 2 | فایل(ها): 0 | مجموع: 0 ک.ب.
پایین
ناماندازهتاریخ به روز رسانی  
_thumbs پوشه
1395/12/19 15:49:17
طرح درس پوشه
1397/07/02 11:38:58
بالا
 
     
 
 
گروه میکروب شناسی
چاپ
مدیر گروه

مدیر گروه

دکتر علی مجتهدی

دانشیار،دکترای تخصصی میکروبشناسی

E-mail:

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 

 

اعضا

دکتر محمد شناگری

استادیار، دکترای تخصصی ویروس شناسی

E-mail:

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر راحله شیخی

استادیار، دکترای تخصصی میکروبیولوژی

E-mail:

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر مجتبی هدایتی چکوسری

استادیار، دکترای تخصصی توکسین های میکروبی

E-mail:

صفحه شخصی

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/02/31
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   4  دیروز:   9  کل مراجعات:   15849