دوشنبه 31 شهریور 1399
EN
منو
 
 
 
دریافت فایل
اقدام: شروع...
/ :مسیر جاری
پوشه(ها): 1
فایل(ها): 0
مجموع حجم فایل ها: KB0
 
     
 
 
گروه انگل شناسی
چاپ

مدیر گروه

دکترکیهان اشرفی فشی

استاد، دکترای تخصصی انگل شناسی پزشکی

E-mail: k_ashrafigums.ac.ir

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 

 

اعضا

دکتر محمدرضا محمودی

دانشیار، دکترای تخصصی انگل شناسی پزشکی

E-mail: mrmahmoodi2002@yahoo.com 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 Curriculum Vitae 

دکتر بیژن مجیدی شاد

استادیار، دکترای تخصصی انگل شناسی 

 E-mail: majidi-shad@gums.ac.ir

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر میثم شریف دینی

استادیار، دکترای تخصصی انگل شناسی

E-mail: sharifdini5gmail.com

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/04/12
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1675
امروز :  7
دیروز :  4