جمعه 22 آذر 1398
EN
منو
 
 
 
دریافت فایل
گروه های آموزشی گروه های پایه گروه انگل شناسی > دریافت فایل
اقدام: شروع...
پوشه(ها): 2 | فایل(ها): 0 | مجموع: 0 ک.ب.
پایین
ناماندازهتاریخ به روز رسانی 
_thumbs پوشه
1398/07/30 19:13:03
طرح دوره 98 پوشه
1398/08/28 10:07:41
بالا
 
     
 
 
گروه انگل شناسی
چاپ

مدیر گروه

دکترکیهان اشرفی فشی

استاد، دکترای تخصصی انگل شناسی پزشکی

E-mail: k_ashrafigums.ac.ir

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 

 

اعضا

دکتر محمدرضا محمودی

دانشیار، دکترای تخصصی انگل شناسی پزشکی

E-mail: mrmahmoodi2002@yahoo.com 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 Curriculum Vitae 

دکتر بیژن مجیدی شاد

استادیار، دکترای تخصصی انگل شناسی 

 E-mail: majidi-shad@gums.ac.ir

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر میثم شریف دینی

استادیار، دکترای تخصصی انگل شناسی

E-mail: sharifdini5gmail.com

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/04/12
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   1  کل مراجعات:   1096