چهارشنبه 7 اسفند 1398
EN
منو
 
 
چاپ
برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته رشته فیزیوتراپی ورودی مهر98

نیمسال دوم 99-98 

ساعت17-15 ساعت15-13 ساعت12-10 ساعت10-8 ایام هفته
  تشریح اندام بالایی نظری و عملی

مدرس: دکتر ملک مسعود انصار

مکان: کلاس2

آسیب شناسی

مدرس: دکتر یلدا آشوریان

مکان: کلاس2

بیماریهای روماتیسمی و پوستی

(بخش روماتیسمی)

مدرس: دکتر مهسا مهدی پور

مکان: کلاس2

شنبه

 

 

روانپزشکی

13:30-11:30

مدرس: دکتر زوار موسوی

مکان: بیمارستان شفا

تفسیر موضوعی قرآن

مدرس: دکتر هادی بصیری

مکان: کلاس7

یکشنبه

 

تربیت بدنی2

گروه1 آقایان

گروه 2 خانمها

ساعت: 16-18

زبان تخصصی

مدرس: دکتر عزتی

مکان: کلاس2

فیزیولوژی عصب و عضله نظری

مدرس:  دکتر رهام پور 

مکان: کلاس2

فیزیولوژی عصب و عضله عملی

مدرس: محمدرضا نورس فرد

مکان: کلاس2

دوشنبه

 

بیماریهای روماتیسمی و پوستی(بخش پوستی)

مدرس: دکتر قرائی نژاد

مکان: کلاس2

بیماریهای روماتیسمی و پوستی(بخش پوستی)

مدرس: دکتر قرائی نژاد

مکان: کلاس2

  کمکهای اولیه

مدرس: حجت ذره هوشیاری  

مکان: مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه

( دانشکده پرستاری و مامایی رشت)

آسیب شناسی

مدرس: دکتر یلدا آشوریان

مکان: کلاس2

آسیب شناسی

مدرس: دکتر یلدا آشوریان

مکان: کلاس2

سه شنبه

 

 

کینزیولوژی و بیومکانیک1

مدرس: دکتر عزتی

مکان: بیمارستان پورسینا

 

  اندیشه اسلامی 2

مدرس: دکتر هادی بصیری

مکان: کلاس2

چهارشنبه

 

 

برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته رشته فیزیوتراپی ورودی مهر97

نیمسال دوم 99-98 

ساعت17-15 ساعت15-13 ساعت12-10 ساعت10-8 ایام هفته
تمرین درمانی

( روشهای اختصاصی تمرین درمانی) عملی

18-16

مدرس آقایان: دکتر علی اصغر نورسته(بیمارستان رازی)

خانمها: سمیه آذرنیا(بیمارستان پورسینا)

کینزیولوژی و بیومکانیک(ستون مهره ای)

15:30-13:30

مدرس: دکتر عزتی

مکان: بیمارستان پورسینا

تمرین درمانی

( روشهای اختصاصی تمرین درمانی) نظری

مدرس: دکتر علی اصغر نورسته

مکان: بیمارستان رازی

  شنبه

 

فیزیوتراپی در بیماریهای ارتوپدی(1) عملی

مدرس آقایان: دکتر عزتی

مدرس خانمها: صائمه خانی 

مکان: بیمارستان پورسینا

فیزیوتراپی در بیماریهای ارتوپدی(1) نظری

یک هفته درمیان

مدرس: دکتر عزتی

مکان: بیمارستان پورسینا

  تفسیر موضوعی قرآن

مدرس: دکتر هادی بصیری

مکان: کلاس7

یکشنبه

 

  فیزیوتراپی در بیماریهای جراحی

مدرس: سیدمسعود جارچیان

مکان: بیمارستان پورسینا

  ارزشیابی دستگاه عضلانی- اسکلتی عملی

مدرس آقایان: دکتر علی اصغر نورسته

مدرس خانمها: سمیه آذرنیا

مکان: کلاس2

دوشنبه

 

لکتروتراپی(تحریک کننده های الکتریکی) عملی

مدرس آقایان: دکتر عزتی

مدرس خانمها: صائمه خانی 

مکان: بیمارستان پورسینا

الکتروتراپی(تحریک کننده های الکتریکی) نظری

مدرس: دکتر عزتی

مکان: بیمارستان پورسینا

رادیولوژی

مدرس: دکتر رقیه مولایی

مکان: بخش تصویربرداری بیمارستان پورسینا

  سه شنبه

 

  بیماریهای مغز و اعصاب

مدرس: دکتر ظهیر ریحانیان

مکان: بیمارستان پورسینا

ساعت:13:30-15:30

ارزشیابی دستگاه عضلانی- اسکلتی نظری

مدرس: دکتر علی اصغر نورسته

مکان: بیمارستان رازی

  چهارشنبه

 

 

برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته رشته فیزیوتراپی ورودی مهر96

نیمسال دوم 99-98 

ساعت17-15 ساعت15-13 ساعت12-10 ساعت10-8 ایام هفته
کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی1

ساعت: 16-20

تمرین درمانی در بیماران فلج مغزی عملی

مدرس آقایان: دکتر عزتی

مدرس خانمها: خانم منصوری

مکان: بیمارستان پورسینا

ساعت: 12-14

کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی1 و کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی1 و کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی شنبه

 

کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی1

ساعت: 16-20

تمرین درمانی در بیماران فلج مغزی نظری

مدرس: دکتر عزتی

یک هفته درمیان

مکان: بیمارستان پورسینا

ساعت: 14-16

کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی1 و کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی1 و کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی یکشنبه

 

کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی1

ساعت: 16-20

  کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی1 و کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی1 و کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی دوشنبه

 

کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی1

ساعت: 16-20

وسائل کمکی و اندامهای مصنوعی عملی

ساعت: 11:30-13:30

مدرس: دکتر عزتی

مکان: بیمارستان پورسینا

کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی1 و کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی1 و کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی سه شنبه

 

وسائل کمکی و اندامهای مصنوعی نظری

یک هفته درمیان

مدرس: دکتر عزتی

مکان: بیمارستان پورسینا

  جمعیت و تنظیم خانواده

مدرس: دکتر لیلا کنفی

مکان: کلاس2

اندیشه اسلامی 2

مدرس: دکتر هادی بصیری

مکان: کلاس2

چهارشنبه
  فیزیوتراپی در بیماریهای قلبی، عروقی و تنفسی

مکان: کلاس2

ساعت:8-11

پنجشنبه
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/11/14
چاپ
 
 
برنامه امتحانی
چاپ