شنبه 2 شهریور 1398
EN
 
 
معرفی
چاپ
 
 دکتر فهیمه محمدقاسمی
 دانشیار عضو هیئت علمی
 دکتری تخصصی(phd)بافت شناسی
 فلوشیپ جنین شناسی بالینی
E-mail: parsahistolab@gmail.com
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/02/04
 
     
 
 
اخبار و تازه ها
 
     
 
 
پايگاههاي مرتبط

 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   4  دیروز:   4  کل مراجعات:   3817
 
     
 
 
صفحه شخصي دكتر فهیمه محمد قاسمی
چاپ
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/02/04
 
     
 
 
دریافت فایل
گروه های آموزشی گروه های پایه گروه آناتومی >دکتر فهیمه محمد قاسمی > دریافت فایل
اقدام: شروع...
پوشه(ها): 12 | فایل(ها): 0 | مجموع: 0 ک.ب.
پایین
ناماندازهتاریخ به روز رسانی 
_thumbs پوشه
1396/11/22 12:56:52
Cell biology slides پوشه
1396/11/23 17:35:39
E-books پوشه
1396/02/14 09:48:54
Embryology Slides پوشه
1396/08/15 12:20:29
General anatomy پوشه
1396/09/28 12:32:10
Histology slides پوشه
1396/07/05 14:04:36
Lesson program Post graduate پوشه
1396/02/02 19:07:57
Lesson program undergraduate پوشه
1396/02/02 19:12:17
Micro anatomy technique slides پوشه
1396/02/02 18:56:41
New Folder پوشه
1398/03/12 12:37:47
Tarhe darsi پوشه
1398/03/12 14:30:19
رزومه curriculum vita پوشه
1396/03/09 13:47:05
بالا
 
     
 
 
پرسش و پاسخ
سوال بپرسید

خطای سیستم با کد(4)