دوشنبه 18 فروردین 1399
EN
 
 
معرفی
چاپ
 
 دکتر فهیمه محمدقاسمی
 دانشیار عضو هیئت علمی
 دکتری تخصصی(phd)بافت شناسی
 فلوشیپ جنین شناسی بالینی
E-mail: parsahistolab@gmail.com
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/02/04
 
     
 
 
اخبار و تازه ها
 
     
 
 
پايگاههاي مرتبط

 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   2  کل مراجعات:   4406
 
     
 
 
صفحه شخصي دكتر فهیمه محمد قاسمی
چاپ
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/02/04
 
     
 
 
دریافت فایل
گروه های آموزشی گروه های پایه گروه آناتومی >دکتر فهیمه محمد قاسمی > دریافت فایل
اقدام: شروع...
پوشه(ها): 12 | فایل(ها): 0 | مجموع: 0 ک.ب.
پایین
ناماندازهتاریخ به روز رسانی 
_thumbs پوشه
1396/11/22 12:56:52
Cell biology slides پوشه
1398/07/30 19:02:02
E-books پوشه
1396/02/14 09:48:54
Embryology Slides پوشه
1398/07/30 19:02:08
General anatomy پوشه
1398/07/30 19:02:12
Histology slides پوشه
1398/07/30 19:02:20
Lesson program Post graduate پوشه
1398/07/30 19:02:20
Lesson program undergraduate پوشه
1398/07/30 19:02:21
Micro anatomy technique slides پوشه
1398/07/30 19:02:21
New Folder پوشه
1398/07/30 19:02:21
Tarhe darsi پوشه
1398/07/30 19:02:23
رزومه curriculum vita پوشه
1398/07/30 19:02:23
بالا
 
     
 
 
پرسش و پاسخ
سوال بپرسید

خطای سیستم با کد(4)