جمعه 4 مهر 1399
EN
منو
 
 
 
دوره M Phil
چاپ

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع Ph.D by reasearch -دوره پژوهشی ورودی بهمن 91 نیمسال اول 95-94

دروس ارائه شده

     
ردیف کد درس نام درس تعداد پیشنیاز      
1 111011 پایان نامه 30        
2              
3              
4              
5              

جمع کل واحدها:30 واحد

 
 

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع Ph.D by reasearch - ورودی بهمن 92 نیمسال اول 95-94

دروس ارائه شده

     
ردیف کد درس نام درس تعداد پیشنیاز      
1 1110270 تهیه و تنظیم پروپوزال          
2              
3              
4              
5              
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1394/08/06

آمار دانشجویان ph.D by research

مقطع تعداد دانشجویان
ph.D by research ورودی 91 1
ph.D by research ورودی 92 1

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1393/09/18