دوشنبه 1 بهمن 1397
EN
منو
 
چاپ
New Page 1

برنامه کلاسی دانشجویان رشته علوم تشریحی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر97  نیمسال اول98-97

13-15 10-12 8-10 ایام هفته

حشره شناسی پزشکی

مدرس: دکتر شهیاد آذری

مکان: دانشکده بهداشت

ساعت: 16:30- 13:30

بیوشیمی بالینی نظری

مدرسین: اساتید گروه بیوشیمی

بیوشیمی بالینی نظری

مدرسین: اساتید گروه بیوشیمی

مکان: کلاس(2)

شنبه

تک یاخته شناسی(1) عملی

مدرسین: اساتید گروه انگل شناسی

تک یاخته شناسی(1) نظری

مدرسین: اساتید گروه انگل شناسی

مکان: گروه آناتومی(2)

سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی

مدرس: دکترمحمد شناگری

مکان: سایت دانشکده پزشکی

یک شنبه

کرم شناسی(1) عملی

مدرسین: اساتید گروه انگل شناسی

 

کرم شناسی(1) نظری

مدرسین: اساتید گروه انگل شناسی

مکان: اتاق سمعی و بصری

دوشنبه
   

 

 

  سه شنبه
      چهارشنبه

 

برنامه کلاسی دانشجویان رشته علوم تشریحی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر96  نیمسال اول98-97

13-15 10-12 8-10 ایام هفته
  حیوانات آزمایشگاهی و کاربردها در انگل شناسی

مدرسین: اساتید گروه آناتومی

مکان: گروه آناتومی(2)

قارچ شناسی پزشکی مقدماتی عملی

مدرس: دکتر کیهان اشرفی

شنبه

کارورزی

مدرسین: دکتر اشرفی، شریفدینی،

 محمودی، مجیدی شاد

کارورزی

مدرسین: دکتر اشرفی، شریفدینی،

 محمودی، مجیدی شاد

ایمنی شناسی (2) نظری

مدرسین: اساتید گروه ایمنی شناسی

مکان: کلاس2

یک شنبه
سمینار

مدرسین: دکتر اشرفی، شریفدینی،

 محمودی، مجیدی شاد

قارچ شناسی پزشکی مقدماتی نظری

مدرس: دکتر کیهان اشرفی

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی(1)

اصول اپیدمیولوژی

مدرس: دکتر طلوع حسندخت

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی(1)

دوشنبه
   

 

 

  سه شنبه
کارورزی

مدرسین: دکتر اشرفی، شریفدینی،

 محمودی، مجیدی شاد

کارورزی

مدرسین: دکتر اشرفی، شریفدینی،

 محمودی، مجیدی شاد

ایمنی شناسی (2) نظری

مدرسین: اساتید گروه ایمنی شناسی

چهارشنبه
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/08/14
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   94