دوشنبه 18 آذر 1398
تاریخ 1398/07/22     تعداد دفعات مشاهده 12 بار     ساعت 10:47:11     گروه خبری اخبار و تازه های توسعه فناوری سلامت

رویداد کار نو با رویکرد تغییر نگرش نسبت به فضای کسب و کار 1 الی 3 آبان 1398
 

رویداد کار نو با رویکرد تغییر نگرش نسبت به فضای کسب و کار

1 الی 3 آبان 1398