دوشنبه 18 آذر 1398
تاریخ 1398/04/15     تعداد دفعات مشاهده 39 بار     ساعت 11:25:17     گروه خبری اخبار و تازه های توسعه فناوری سلامت

سی و هشتمین جلسه شورایعالی فناوری سلامت چهارشنبه 12 خرداد 1398
 

سی و هشتمین جلسه شورایعالی فناوری سلامت در روز چهارشنبه 12 خرداد با حضور جناب آقای دکتر شادمان نعمتی معاون محترم تحقیقات و فناوری، جناب آقای دکتر آکوشیده مدیر محترم مراکز رشد پارک علم و فناوری، جناب آقای دکتر بادلی مدیر محترم توسعه فناوری سلامت ، جناب آقای دکتر گل شکن رئیس محترم مرکز رشد و مدیران مراکز رشد و جمعی از اعضاء هیات علمی برگزار گردید.

در این جلسه شورایعالی فناوری سلامت، در خصوص انجام اقدامات لازم بمنظور افتتاح و بهره برداری مجتمع کارگاهی نیمه صنعتی سراوان تا قبل از هفته پژوهش، گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص برگزاری سمینار یک روزه ارتباط با صنعت و جامعه و دانشگاه در تابستان98، فراخوان به شرکت های حقوقی جهت همکاری و ارائه خدمات و مشاوره به واحد های فناور مستقر در دانشگاه، در نظر گرفتن راهکار هایی برای عقد قرارداد هایی در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه مطرح گردید.