سه شنبه 17 تیر 1399
 
 
دفتر دانشكده ها
چاپ
در راستایی فعالیت موثر مدیریت توسعه فن آوری سلامت دفاتر دانشکده ها فعال گردیدند.
مدیریت توسعه فن آوری سلامت دانشکده داروسازی
مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشکده داروسازی
 
مدیریت توسعه فن آوری سلامت دانشکده بهداشت 
مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشکده بهداشت  
 
مدیریت توسعه فن آوری سلامت دانشکده پزشکی
مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشکده پزشکی
 
مدیریت توسعه فن آوری سلامت دانشکده پرستاری و مامایی
مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشکده پرستاری و مامایی  
 
مدیریت توسعه فن آوری سلامت دانشکده شرق گیلان
مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشکده شرق گیلان
 
مدیریت توسعه فن آوری سلامت دانشکده دندانپزشکی
مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشکده دندانپزشکی
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/08/19
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  206
امروز :  0
دیروز :  1