جستجو:  
جمعه 28 دی 1397

14:25:37 1396/07/26
۵۱ نفر از دانشجویان جدیدالورود رشته دکتری دندانپزشکی در کلاس آشنایی با ضوابط و مقررات انضباطی دانشجویان دانشگاه شرکت کردند.
07:49:32 1396/07/24
شرکت 10 نفر از دستیاران جدیدالورود رشته های تخصصی دندانپزشکی در کلاس آشنایی با ضوابط و مقررات انضباطی دانشجویان دانشگاه
12:38:39 1396/07/11
60 نفر از دانشجویان جدیدالورود رشته داروسازی با ضوابط و مقررات انضباطی دانشجویان دانشگاه آشنا شدند.
08:06:14 1396/06/06
دومین جلسه شورای بدوی انضباطی دانشجویان در سال جاری برگزاری شد.
11:41:23 1396/02/10
اولین جلسه شورای تجدید نظر انضباطی دانشجویان دانشگاه در سال جاری برگزار شد.
13:25:03 1395/12/19
چهارمین جلسه شورای بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه در سال 1395، ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخه 11/اسفند/95 در محل دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه برگزار شد.
11:09:48 1395/10/25
سومین جلسه شورای بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه، در سال 1395 برگزار شد.
12:07:16 1395/08/18
دومین جلسه شورای تجدیدنظر انضباطی دانشجویان دانشگاه، در سال 1395 برگزار شد.