جستجو:  
یکشنبه 6 مهر 1399
تاریخ 1396/03/08     تعداد دفعات مشاهده 1130 بار     ساعت 13:56:21     گروه خبری شورای انضباطی

دومین جلسه شورای بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه، ساعت 10 صبح روز شنبه مورخه 6/3/96 برگزار شد.

شورای بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه دومین جلسه خود در سال جاری را برگزار نمود. این جلسه، روز شنبه مورخ 6/خرداد/95 به ریاست آقای دکتر افشین شفقی، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه و در محل دفتر کار آن معاونت برگزار شد.

در این جلسه، پرونده دو نفر از دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر بین اعضاء، تصمیمات مقتضی در خصوص پرونده های مطروحه، برابر آیین نامه انضباطی دانشجویان و شیوه نامه اجرایی آن اتخاذ گردید.