جستجو:  
شنبه 29 شهریور 1399
تاریخ 1396/06/06     تعداد دفعات مشاهده 664 بار     ساعت 08:00     گروه خبری اخبار شورای انضباطی معاونت فرهنگی

دومین جلسه شورای بدوی انضباطی دانشجویان در سال جاری برگزاری شد.
دومین جلسه شورای بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه در سال جاری ساعت 11 صبح روز چهارشنبه اول شهریورماه سال 1396 در محل دفتر کار دکتر افشین شفقی، معاون محترم امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه و به ریاست ایشان و با حضور سایر اعضای شورا تشکیل شد.
دکتر مرتضوی، دبیر شورای بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه، در تکمیل این خبرافزود: در جلسه یاد شده، پرونده چهار نفر از دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه مطرح و پس از بحث و بررسی اوراق و محتویات پرونده، استماع اظهارات دانشجویان و تبادل نظر بین اعضای شورا، تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.