جستجو:  
شنبه 29 شهریور 1399
تاریخ 1396/02/10     تعداد دفعات مشاهده 730 بار     ساعت 01:00     گروه خبری اخبار شورای انضباطی معاونت فرهنگی

اولین جلسه شورای تجدید نظر انضباطی دانشجویان دانشگاه در سال جاری برگزار شد.
اولین جلسه شورای تجدید نظر انضباطی دانشجویان دانشگاه در سال جاری، روز یکشنبه مورخ 10/2/1396 به ریاست آقای دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک، ریاست محترم دانشگاه و با حضور آقای دکتر افشین شفقی، معاون محترم فرهنگی و دانشجویی دانشگاه( دبیر شورای تجدید نظر انضباطی دانشجویان ) و سایر اعضای شورا،در دفتر کار معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه، پرونده یک نفر از دانشجویان و یک نفر از دانش آموختگان دانشگاه مطرح و تصمیمات مقتضی در مورد هر یک از پرونده ها اتخاذ گردید.