جستجو:  
شنبه 29 شهریور 1399
تاریخ 1395/12/19     تعداد دفعات مشاهده 1263 بار     ساعت 11:00     گروه خبری اخبار شورای انضباطی معاونت فرهنگی

چهارمین جلسه شورای بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه در سال 1395، ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخه 11/اسفند/95 در محل دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه برگزار شد.

چهارمین جلسه شورای بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه در سال 1395، ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخه 11/12/95 به ریاست آقای دکتر افشین شفقی، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه، و با حضور دبیر و سایر اعضای شورا و مدعوین، در محل دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه، پرونده نه نفر از دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر بین اعضاء، تصمیمات مقتضی در خصوص پرونده مطروحه، برابر آیین نامه انضباطی دانشجویان و شیوه نامه اجرایی آن اتخاذ گردید.