جستجو:  
شنبه 29 شهریور 1399
تاریخ 1395/10/25     تعداد دفعات مشاهده 1763 بار     ساعت 10:00     گروه خبری اخبار شورای انضباطی معاونت فرهنگی

سومین جلسه شورای بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه، در سال 1395 برگزار شد.

سومین جلسه شورای بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه در سال 1395، ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخه 22/10/95 به ریاست آقای دکتر افشین شفقی، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه، دبیر و سایر اعضای شورا و مدعوین،در محل دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه، پرونده یک نفر از دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر بین اعضاء، تصمیمات مقتضی در خصوص پرونده مطروحه، برابر آیین نامه انضباطی دانشجویان و شیوه نامه اجرایی آن اتخاذ گردید.