جستجو:  
چهارشنبه 2 مهر 1399

 
 
اطلاعيه هاي شوراي صنفي
چاپ
به گزارش روابط عمومی شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دومین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویی در تاریخ 22، 23 و 24 اردیبشهت ماه 1397 در دانشکده ها و خوابگاه های دانشگاه برگزار شد.
 
نتایج انتخابات در هر واحد به شرح زیر می باشد.
                                        
 
دانشکده پزشکی
 
دانشکده شهید بهشتی
 
 
 
دانشکده بهداشت
 
 
 
 دانشکده داروسازی
 
 
 
 
 دانشکده دندان پزشکی
 
 
 
 دانشکده شرق گیلان
 
 
 هم چنین در دانشکده پردیس بین الملل انزلی، علی سرور امامی، امیرحسین نوروزی، معصومه زندیه، امیررضا پرتوی دیلمی، کمال امیر اشجعی، حمیدرضا سامی جعفر و پرستو حاجی زاده با کسب اکثریت آرا شورای صنفی این واحد را تشکیل دادند.
در خوابگاه پسرانه جابری راد، به ترتیب آرمان رضوی، حمزه جعفری و احمد کرمی حائز اکثریت آرا شدند.
در خوابگاه دخترانه شهید فیاض بخش رشت، نرگس نیازی، سمانه گلوگاهی، فاطمه صحبت زاده، سحر صفری و فرناز میرزا نژاد با کسب اکثریت آرا عضو شورای صنفی این واحد شدند.
 
هم چنین در خوابگاه های فاطمیه، کوثر و بوستان انقلاب کاندیدها به حد نصاب انتخابات نرسیده و بدون انجام انتخابات اعضای شورای صنفی مشخص شدند که شامل افراد زیر می باشند؛
خوابگاه بوستان انقلاب:  یوسف رهبر، حسین رضایی، حمید زینی، پدرام صالحی درجانی و نوید پورفلاح کوچکام
خوابگاه کوثر: سپیده روشنی، مژده زینلی پور، زهره جهرمی دستجردی، ندا علی گلی و زهره اسماعیلی
خوابگاه فاطمیه: مهتاب مشایخی، طاهره موسوی و فائزه پای نبرد
  
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/08
به گزارش روابط عمومی شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، پس از انتخابات و شمارش آرا، اولین جلسه هر واحد شورای صنفی برگزار و تقسیم وظایف هرواحد صورت گرفت.
در دانشکده پزشکی، زهرا حسین پور، در دانشکده دندانپزشکی، آرش هادی نژاد، دانشکده داروسازی، صبا بوذری و دانشکده شهید بهشتی، حسین جامه بزرگ به عنوان دبیر انتخاب شدند.
هم چنین در دانشکده بهداشت، نریمان ابراهیم نژاد، دانشکده شرق ،زینب جنت علی پور، دانشکده پردیس انزلی، علی سرورامامی، خوابگاه شهید فیاض بخش، سحر صفری، خوابگاه کوثر، سپیده روشنی و خوابگاه بوستان، پدرام صالحی درجانی به عنوان دبیر این واحد ها انتخاب شدند.
 
تقسیم سایر وظایف واحد ها به شرح زیر می باشد: 
 
دانشکده پزشکی:
 مسئول مقطع اینترنی: شاهین اکبری پور
مسئول مقطع استیجری: هانیه رشیدپور
مسئول مقطع فیزیوپاتولوژی: فاطمه امامی نژاد
مسئول مقطع علوم پایه: علی بهاری، آرین میردامادی، پرهام ایراندوست
 
دانشکده شهید بهشتی: 
 نایب دبیر، مسئول کمیته پژوهشی و روابط عمومی: فائزه سبحانی فر
مسئول کمیته آموزشی: محمد امین نجفی
مسئول کمیته رفاهی: پوریا شکری
مسئول کمیته تغذیه: فاطمه پورابراهیم
مسئول کمیته فرهنگی: علیرضا کاظمی
مسئول کمیته تربیت بدنی: آرین سالاری
 
دانشکده دندان پزشکی:
 نایب دبیر و مسئول کمیته آموزش: مجید جهانگیر
کمیته رفاهی: محمدعلی یوسفی
کمیته فرهنگی: محسن کاظمی
منشی شورا: نیکتا نخل بند 
 
دانشکده بهداشت: 
 نایب دبیر و مسئول کمیته رفاهی: حمیدرضا میرزا باقری
منشی و مسئول کمیته آموزشی: سمانه کاشی
مسئول کمیته فرهنگی و تربیت بدنی : زهرا برزگر
مسئول کمیته پژوهشی و روابط عمومی: محمدسیمین جورشری
 
 دانشکده شرق گیلان:
مسئول کمیته آموزش: سنا توکل نیا، میلاد حسن پور
مسئول کمیته رفاهی: سالار سلطانی
مسئول کمیته فرهنگی: مهران حاجی زاده
مسئول کمیته تغذیه: امین بخشنده
مسئول کمیته تربیت بدنی: رامین خجسته، محمدرضا جانعلی زاده
منشی و روابط عمومی: بهناز غلام مراد
 
خوابگاه بوستان:
شهردار: حمید زینی
مسئول کمیته تغذیه: نوید پورفلاح
مسئول ایاب و ذهاب: حسین رضایی
مسئول کمیته تربیت بدنی: یوسف رهبر
 
 دانشکده داروسازی:
 نایب دبیر و مسئول کمیته فرهنگی: علیرضا احمدی شاد
مسئول کمیته رفاهی: پاشا ابراهیمی، شبنم پورمهدی
مسئول کمیته آموزشی: محمد کوچکی
منشی شورا: پاشا ابراهیمی
 
خوابگاه شهید فیاض بخش:
شهردار: سمانه گلوگاهی
مسئول کمیته تغذیه: فاطمه صحبت زاده
مسئول کمیته تربیت بدنی و ایاب و ذهاب: فرناز میرزا نژاد
مسئول اینترنت: نرگس نیازی 
 
 دانشکده پردیس بین الملل انزلی:
 نایب دبیر: امیرحسین نوروزی
منشی شورا: امیرضا پرتوی
مسئول کمیته آموزشی: امیررضا پرتوی، امیرحسین نوروزی
مسئول کمیته رفاهی: کمال امیر اشجعی، حمیدرضا سامی
مسئول کمیته فرهنگی: معصومه زندیه، حمیدرضا سامی
مسئول کمیته تربیت بدنی: علی سرورامامی
مسئول کمیته تغذیه: معصومه زندیه، کمال امیراشجعی
نماینده پزشکی پایه: امیررضا پرتوی
مسئول امور دندان پزشکی: پرستو حاجی زاده
روابط عمومی: امیرحسن نوروزی، امیررضا پرتوی، پرستو حاجی زاده
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/08
به گزارش روابط عمومی شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، اولین جلسه شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 7 خرداد 97 برگزار شد و زهرا حسین پور، دانشجوی رشته پزشکی ، با کسب اکثریت آرا به مدت یک سال به عنوان دبیر شورای صنفی مرکزی انتخاب شد.
 
هم چنین آرش هادی نژاد به عنوان مسئول کمیته آموزشی، پدرام صالحی درجانی مسئول کمیته پژوهشی، صبا بوذری مسئول کمیته فرهنگی، سپیده روشنی مسئول امور خوابگاه ها، سحر صفری مسئول کمیته تغذیه، نریمان ابراهیم نژاد مسئول کمیته تربیت بدنی و حسین جامه بزرگ به عنوان مسئول ایاب و ذهاب شورای صنفی مرکزی انتخاب شدند.
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/08
 
به گزارش روابط عمومی شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، جلسه اعضای شورای صنفی مرکزی دانشگاه دوازدهم آذرماه در ساختمان معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه با حضور دکتر رستم پور، سرپرست معاونت فرهنگی دانشجویی، دکتر لسانی، مدیر امور دانشجویی، دکتر پوروحدانی، مدیر حراست معاونت، آقای نصیزاده، مدیر فرهنگی و فوق برنامه، آقای نیک روز، مسئول امور مالی و آقای صفری زاده، مسئول امور تربیت بدنی برگزار شد.
 
در این جلسه مشکلات و خواسته های دانشجویان شامل کمبود برخی وسایل و امکانات از قبیل کابینت، تشک، صندلی، کولر و... در خوابگاه ها، مشکلات کافی نت خوابگاه ها و وضعیت اینترنت خوابگاه ها، تخصیص سانس شنا به دانشجویان و خرید تجهیزات سالن های تربیت بدنی، مشکلات خوابگاه شمشاد و بازدید مسئولین به همراه نمایندگان دانشجویی از این خوابگاه، تهیه و توزیع جیره خشک در خوابگاه ها توزیع شام در خوابگاه نرگس، مشکلات ایاب و ذهاب برخی دانشکده ها و سیستم پرداخت حقوق های فرهنگی دانشجویی از طرف شورای صنفی بیان گردید و از مصوبات این جلسه نیز به ارزیابی کمبودها و تهیه آمار و خرید وسایل و تجهیزات مورد نیاز خوابگاه ها، تهیه جیره خشک تا پایان نیم سال جاری، خرید صندلی و قاشق و چنگال برای سلف دانشکده ها، خرید تجهیزات برای سالن تربیت بدنی خوابگاه ها و دانشکده ها و بازدید نمایندگان شورای صنفی به همراه کارشناس مربوطه  معاونت فرهنگی از خوابگاه شمشاد میتوان اشاره کرد.
 همچنین مصوب شد که پس از براورد بودجه لازم و اولویت بندی، جلسه مشترک با معاونت توسعه جهت پیگیری انجام شود.
 
امید است با توجه به پیگیری مداوم شورای دانشجویان، روند رسیدگی به امور بیش از پیش تسریع گردد. 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/08
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  408
امروز :  1
دیروز :  0