جستجو:  
چهارشنبه 3 بهمن 1397
Demo2 third

معاونت دانشجویی و امور فرهنگی

راه اندازی درگاه اینترنتی اتوماسیون تغذیه
دومین جلسه شورای بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه، ساعت 10 صبح روز شنبه مورخه 6/3/96 برگزار شد.
اینترنت خوابگاهی از طریق اینترنت مرکزی دانشگاه راه اندازی شد.

 اولین نشست  صمیمی معاونت فرهنگی دانشجویی با کارکنان این حوزه روز شنبه  1395/3/29برگزار گردید.

14:25:37 1396/07/26
۵۱ نفر از دانشجویان جدیدالورود رشته دکتری دندانپزشکی در کلاس آشنایی با ضوابط و مقررات انضباطی دانشجویان دانشگاه شرکت کردند.
07:49:32 1396/07/24
شرکت 10 نفر از دستیاران جدیدالورود رشته های تخصصی دندانپزشکی در کلاس آشنایی با ضوابط و مقررات انضباطی دانشجویان دانشگاه
12:38:39 1396/07/11
60 نفر از دانشجویان جدیدالورود رشته داروسازی با ضوابط و مقررات انضباطی دانشجویان دانشگاه آشنا شدند.
08:06:14 1396/06/06
دومین جلسه شورای بدوی انضباطی دانشجویان در سال جاری برگزاری شد.
11:41:23 1396/02/10
اولین جلسه شورای تجدید نظر انضباطی دانشجویان دانشگاه در سال جاری برگزار شد.
13:25:03 1395/12/19
چهارمین جلسه شورای بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه در سال 1395، ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخه 11/اسفند/95 در محل دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه برگزار شد.
11:09:48 1395/10/25
سومین جلسه شورای بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه، در سال 1395 برگزار شد.
12:07:16 1395/08/18
دومین جلسه شورای تجدیدنظر انضباطی دانشجویان دانشگاه، در سال 1395 برگزار شد.
 


   
 
 
 
 
 
  


    
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   9  دیروز:   88  کل مراجعات:   335091