جستجو:  
دوشنبه 4 اردیبهشت 1396
Demo2 third

معاونت دانشجویی و امور فرهنگی

آغاز مهلت وام ضروری دانشجویی
آغاز ثبت درخواست وام ودیعه مسکن
اعلام نرخ وعده های غذایی سال تحصیلی 96-1395
اینترنت خوابگاهی از طریق اینترنت مرکزی دانشگاه راه اندازی شد.

 اولین نشست  صمیمی معاونت فرهنگی دانشجویی با کارکنان این حوزه روز شنبه  1395/3/29برگزار گردید.


برگزاری چهارمین جلسه شورای بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه در سال جاری
چهارمین جلسه شورای بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه در سال 1395، ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخه 11/اسفند/95 در محل دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه برگزار شد.
        13:25:03       1395/12/19

برگزاری سومین جلسه شورای بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه در سال جاری
سومین جلسه شورای بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه، در سال 1395 برگزار شد.
        11:09:48       1395/10/25

برگزاری دومین جلسه شورای تجدیدنظر انضباطی دانشجویان دانشگاه در سال جاری
دومین جلسه شورای تجدیدنظر انضباطی دانشجویان دانشگاه، در سال 1395 برگزار شد.
        12:07:16       1395/08/18

برگزاری کلاس آشنایی با ضوابط و مقررات انضباطی دانشجویان در دانشکده داروسازی رشت
شرکت 43 نفر از دانشجویان جدیدالورود رشته داروسازی در کلاس آشنایی با ضوابط و مقررات انضباطی دانشجویان دانشگاه
        10:46:33       1395/08/10

برگزاری کلاس آشنایی با ضوابط و مقررات انضباطی دانشجویان در دانشکده دندانپزشکی رشت
60 نفر از دانشجویان جدیدالورود در کلاس آشنایی با ضوابط و مقررات انضباطی دانشجویان دانشگاه شرکت نمودند.
        12:08:08       1395/08/07

برگزاری کلاس آشنایی با ضوابط و مقررات انضباطی دانشجویان در دانشکده پزشکی رشت
برگزاری کلاس آشنایی با ضوابط و مقررات انضباطی دانشجویان در دانشکده پزشکی رشت
        10:19:57       1395/08/01

برگزاری کلاس آشنایی با ضوابط و مقررات انضباطی دانشجویان در دانشکده پرستاری و مامایی رشت
شرکت 45 نفر از دانشجویان جدیدالورود دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت در کلاس آشنایی با ضوابط و مقررات انضباطی دانشجویان دانشگاه
        10:06:53       1395/07/10

برگزاری دومین جلسه شورای بدوی دانشجویان دانشگاه در سال جاری
دومین جلسه شورای بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه، ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخه 95/6/7 برگزار شد.
        09:10:15       1395/06/15
 


   
 
 
 
 
 
  


    
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   10  دیروز:   95  کل مراجعات:   187585