سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 30 شهریور 1399 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد پیشگیری از بیماریها

مقدمه ای بر وظایف و اقدامات واحد مبارزه با بیماریها شهرستان ماسال

واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها بعنوان یکی از واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهرستان می باشد که مسئولیت پیشگیری و مراقبت از بیماریها ی واگیر و غیر واگیر را عهده دار می باشد . قسمتی از وظایف و فعالیتهای این واحد جهت نیل به اهداف سلامت جامعه به شرح ذیل می باشد .

نظام مراقبت بیماریها
اجرای نظام مراقبت بیماریها یعنی جمع آوری اطلاعات مربوط به سلامت و بیماری در شهرستان و تجزیه و تحلیل آنها بمنظور شناسایی بیماری ها و مشکلات بهداشتی شایع در شهرستان و برنامه ریزی و اجرای مداخله و راهکارهای مناسب جهت مقابله با آنها

اصول مراقبت
سیستم مراقبتی مؤثر باید دارای ویژگی های زیر باشد :
رویدادهای بهداشتی که موجب ابتلا به بیماری و یا مرگ و میر و نیز رویدادهایی که تابع اقدامات عملی کنترل و پیشگیری هستند را مورد توجه قرار دهد .
.
بخش عمده ای از رویدادهای بهداشتی مورد هدف را تعیین کرده و به صورت صحیح طبقه بندی کند
.
توزیع رویدادهای بهداشتی مذکور را بر اساس زمان، مکان و اشخاص به طور صحیح منعکس نماید
.
تعاریف روشنی در مورد رویدادهای بهداشتی تحت مراقبت به کار گرفته شود
.
روشهای مناسبی برای جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل، تفسیرهای پسخوراند تنظیم نماید
بر مبنای داده های جمع آوری شده در سیستم، به سمت یک اقدام بهداشت عمومی مؤثر و قابل توجیه رهبری نماید..
.
ساده، کارا و مؤثر باشد
.
برای انجام اقدام به موقع و مؤثر، اطلاعات را در اسرع وقت تهیه کند
.
سطح بالایی از مشارکت را جلب نماید
.
در برابر نیازهای جدید قابلیت تطبیق داشته و پاسخ گو باشد ( عکس العمل نشان دهد)

راهکارهای مراقبت

گام موثر برای ایجاد مراقبت های لازم در نظر گرفته می شود. 9

1 - تعریف اطلاعاتی که باید جمع آوری شود

مشخص کردن اهداف 2-

انتخاب روش ها و طرز عمل ها 3 -
طراحی جمع آوری و راهکارهای گزارشات 4 -
جمع آوری و جدول بندی اطلاعات 5 -
6- معرفی و تجزیه و تحلیل اطلاعات
پژوهش در مورد علل 7 -
اقدام به عمل 8 -
تهیه و انتشار گزارش ها 9 -

اهم وظایف واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها

-انجام مطالعات لازم در مورد بیماریهای بومی منطقه و تعیین اولویت ها جهت پیش بینی برنامه اجرائی
-پیش بینی و تهیه برنامه های عملیاتی بیماریهای واگیر و غیر واگیر منطقه با توجه به اولویت آنها و پیشنهاد آنها به سطوح بالاتر
دریافت برنامه های عملیاتی تأیید شده و ابلاغ آن به واحدهای تابعه جهت اجرا -
-پیش بینی و تهیه لوازم و وسایل مورد نیاز و توزیع آن بین واحدهای تابعه جهت اجرای عملیات طبق اعتبارات مصوب
-برنامه ریزی جهت افزایش آگاهی پرسنل مراکز بهداشتی و درمانی و خانه های بهداشت نسبت به اصول مراقبت و پیشگیری از بیماریها از طریق برگزاری جلسات آموزشی و بازآموزی
- مشارکت در برنامه ریزی و اجرای برنامه های واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها با دیگر واحدهای ستادی با توجه به اولویت های آموزشی
- آموزشهای همگانی برای اطلاع رسانی به مردم و گروههای هدف برای جلب مشارکت آنها در برنامه های بهداشتی
- آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی کلیه کارکنان بهداشتی و آحاد مردم دررابطه با بیماری های مختلف و راه های پیشگیری و درمان آنها (بیماری های واگیر و غیر واگیر)
- آموزش اختصاصی: برای پرسنل بخش بهداشت اعم از پزشکان و کارشناسان، کاردانان و بهورزان به اشکال مختلف، چرا که معتقدیم با توجه به گستردگی مطالب و بخصوص دستورالعمل های جدید بیماریها که در حال تغییر است این آموزشها بسیار ضروری است.
- فعالیت های تبلیغاتی : بصورت تهیه پمفلت، پوستر، تراکت،بنر ، پلاکارد، سخنرانی، برگزاری مسابقات ورزشی و انشا نویسی وبلوتوث وپیامک و .........و ارسال مطالب بهداشتی
- همراهی با تیم بازدید و پایش از مراکز خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت بمنظور بررسی فعالیت واحدهای مذکور در زمینه کنترل بیماریها ی واگیر و غیر واگیر
- نظارت بر انجام کلیه امور فنی واحدهای تابعه (سمپاشی، بیماریابی، نمونه برداری، مبارزه با ناقلین، واکسیناسیون، کنترل اپیدمی ها، درمان بیماریها، نحوه نگهداری مواد بیولوژیک و غیره)
همکاری و هماهنگی با سایر ادارات شهرستان به منظور اقدامات پیشگیری و مراقبت بیماریها -
- غربالگری مزدوجین و شناسایی موارد ناقل تالاسمی و مشاوره با ایشان و سایر اقدامات ضر وری مورد نیاز و انجام آزمایشات تشخیصی قبل از تولد
- پیگیری تک تک موارد حیوان گزیده و تکمیل واکسیناسیون ضد هاری از طرف ستاد و بصورت متمرکز
- آنکال 24 ساعته درمان پیشگیری هاری بصورت متمرکز در مرکز بهداشت شهرستان با توجه به حساسیت موضوع
اجرای برنامه کنترل ناقلین و چک حشره شناسی در برخی از مناطق شهرستان -
تشکیل کمیته HIV / - بیماریابی ایدز و انجام راپید تست برای گروههای پر خطر و آسیب پذیر شهرستان
- تشکیل کمیته ها و جلسات درون بخشی و برون بخشی در زمینه بیماریهای مختلف و طرح مسائل حاد و مهم در کارگروه بهداشت و درمان شهرستان، جهت بعضی از مسائل که نیاز به همکاری درون بخشی و بین بخشی است
ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه بیمار ی های گوناگون به مراجعه کنندگان -
تأمین، نگهداری و توزیع واکسن مورد نیاز مراکز بهداشتی و درمانی طبق شرایط استاندارد و رعایت زنجیره سرما
- تامین کلیه واکسن های مورد نیاز شهرستان و نگهداری آنها در شرایط و دمای مناسب (مدیریت زنجیره سرد) و توزیع آنها در سطح مراکز بهداشتی، درمانی شهرستان
برنامه ریزی و نظارت بر اجرای واکسیناسیون در مناطق شهری و روستایی و جمعیت های آسیب پذیر ییلاقی و کوهستانی(فاقد دسترسی به تسهیلات بهداشتی)
- انجام واکسیناسیون در گروه های خاص (مننژیت وتوام درسربازان، و افراد درمعرض خطر، آنفولانزا در گروههای در معرض خطر، در معرض تماس
برنامه ریزی و اجرای مراقبت از بیماری ها در اتباع بیگانه و مهمانان وارده به شهرستان که از سایر مناطق آلوده کشور جهت گردشگری مراجعه می کنند .
بیماریابی بیماریهای واگیر (گرفتن نمونه خلط، گرفتن سواب رکتال، گرفتن لام خون محیطی و گرفتن نمونه ترشحات حلقی) در سطح خانه های بهداشت، پایگاههای بهداشتی و مراکز بهداشتی درمانی (نمونه گیری و انجام این آزمایشات رایگان است) و کشف زود هنگام بیماریهای مدنظر و طغیانهای احتمالی و محدودسازی هرچه سریعتر آنها
- بیماریابی و شناسایی هر چه بیشتر بیماریهای غیرواگیر (فشارخون، دیابت،چربی خون ) و ارائه خدمات لازم(کنترل طغیان خاموش، جاری، پنهان و روزافزون این بیماریها در جمعیت)
اجرای موازین پیشگیری، پیگیری و درمان بیماری هایی که باید تحت مراقبت باشند


- داشتن توانایی لازم فنی، تجهیزاتی، دارویی، هماهنگی بین بخشی و درون بخشی و ... جهت مقابله با همه گیری احتمالی بیماریهای مختلف (بیماری های واگیر و غیر واگیر)
دریافت گزارش ،ارسال گزارش ،پیگیری و بررسی اپیدمیولوژیکی بیماریهای مشمول گزارش تلفنی (فوری) و کتبی(غیرفوری))
- جمع آوری ثبت، تجزیه و تحلیل اپیدمیولوژیکی و گزارش دهی آمار و اطلاعات که به صورت هفتگی، ماهانه، سه ماهه،شش ماهه و سالانه از مراکز تابعه به این واحد ارسال می گردد
- پیش بینی و کوشش در رفع احتیاجات نیروی انسانی مورد نیاز برنامه های ریشه کنی مالاریا و مبارزه بیماریهای واگیر واحدهای تحت سرپرستی
پاسخ شفاهی و تلفنی به سؤالات مردم در خصوص بیماریها -
مشارکت در انجام طرحهای مرتبط ملی و منطقه ای -
تهیه و تنظیم گزارشات مورد نیاز و ارائه آن به مقامات و مسئولان مربوط -
پشتیبانی واحدهای تحت پوشش در سطح مراکز بهداشتی درمانی از نظر تامین نیروی انسانی و مالی -
تجهیز خانه های بهداشت، پایگاههای بهداشتی و مراکز بهداشتی درمانی به وسایل، فرمها، رسانه های آموزشی مورد نیاز اجرای برنامه ها و آخرین دستورالعملهای کشوری
- نظارت، پایش و ارزشیابی مداوم نیروها، برنامه ها و طرحهای کشوری و کشف مشکلات و ارائه راهکارها و مداخله های مناسب بمنظور ارتقاء روند فعلی

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/03/07
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1032
امروز :  1
دیروز :  1