سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 30 شهریور 1399 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد بهداشت محیط

شرح وظایف کارشناس / کاردان بهداشت محیط شاغل در مرکز بهداشتی درمانی

1-   آموزش بهداشت

2-   بازدید و کنترل تاسیسات آب مشروب و فاضلاب

3-  بازدید و کنترل اماکن تهیه و توزیع ، نگهداری و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی و ارائه طریق جهت رفع مشکلات و پیگیری لازم ( اجرای ماده 13 قانون مواد خوردنی و...)

4-   شرکت در اجرای برنامه های بهسازی محیط و اپیدمی و سوانح و طرحهای پاکسازی محیط

5-   اجرای برنامه های دفع صحیح مدفوع در مناطق روستایی ( برنامه احداث مستراحهای خانوارهای روستایی)

6-  کمک و همکاری جهت کنترل مراکز کاربرد اشعه های یون ساز و کارخانجات

7-  نظارت بر امر کنترل حشرات و جوندگان

8-   مشارکت با تیم بازدید کننده از خانه های بهداشت و نظارت بر فعالیتهای بهورزان در زمینه بهداشت محیط

9-   ارائه طریق به بهورزان در نحوه جلب خودیاری مردم جهت ارتقای سطح بهداشت محیط روستا

10-  نظارت در امر نگهداری تاسیسات بهداشتی در روستاها و ارائه طریق به مسئولین مربوطه

11-   بازدید از مدارس تحت پوشش در طی سال

12-  بازدید از کارخانجات مواد غذایی و مراکز آلوده کننده هوا

13-   بازدید از مطبها و مراکز بهداشتی درمانی

-14  تشکیل شورای بهداشت و برگزاری جلسات و پیگیری مصوبات آن

15-  تهیه شاخصهای بهداشت محیط و ارائه آن به مرکز بهداشت و نصب در اتاق رئیس مرکز بهداشتی درمانی و کاردان بهداشت محیط

16-   نظارت و هدایت دفع صحیح زباله شهری و روستایی – نظارت بر دفع زباله های عفونی مراکز درمانی تحت پوشش

17-  شرکت در ستادهای اپیدمی و کمک رسانی در حوادث طبیعی

18 - نظارت بر عملیات اتلاف سگهای ولگرد و دفن بهداشتی آن

19-  صدور صلاحیت یا عدم صلاحیت برای استعلامیه های بهداشتی ادارات مربوطه

20-  رسیدگی به شکایات بهداشتی مردم در زمینه زباله ، فضولات ، فاضلاب براساس ماده 688 قانون مجازاتهای اسلامی

21-  رسیدگی به شکایات بهداشتی اعاده شده از مراجع قضایی

22-  نمونه برداری باکتریولوژی و شیمیایی از آب شهرها و روستاها براساس استاندارد

23-   اعلام آلودگی میکروبی و شیمیایی آب به ادارات مربوطه و یافتن علت آلودگی

24-   کلر سنجی آب شهرها و روستاها براساس استاندارد

25-  نمونه برداری از فاضلاب شهرها و روستاها 

26-   نظارت بر توزیع و عرضه مواد غذایی و معدوم نمودن مواد غذایی غیرقابل مصرف ( اجرای مواد 1 ، 11 و 14 قانون مواد خوردنی و ...)

27-   نمونه برداری مواد غذایی مشکوک به فساد

28-  دریافت ، جمع بندی و کنترل آمارهای مربوط به واحد بهداشت محیط از خانه یا پایگاه بهداشت و ارائه به سطوح بالاتر

29-   دریافت لوازم و ملزومات و فرمهای مورد نیاز خانه ها و پایگاه های بهداشت از مرکز بهداشت شهرستان و ارسال به خانه های بهداشت

30-   مشارکت در پروژه های شهر یا روستاهای سالم

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/11/16
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1216
امروز :  1
دیروز :  0