سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 30 شهریور 1399 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد بهداشت حرفه ای
 

شرح وظایف واحد بهداشت حرفه ای :

1-  شناخت لازم ازوضعیت بهداشت حرفه ای کارگاهها و کارخانجات ، معادن، مشاغل کشاورزی و خدمات درمنطقه و جمع آوری اطلاعات و آمار مربوطه، برنامه ریزی جهت بازدید واحد های مذکور در راستای تحقق اهداف بهداشت حرفه ای.

2-  همکاری در تنظیم و پیگیری برنامه های اجرائی در زمینه مبارزه با بیماریهای ناشی از کار، بیماری های واگیر، مسمومیت ها و سوانح ناشی از کار با همکاری پزشک بهداشت حرفه ای.

3- نمونه برداری، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی عوامل زیان آور و مسائل ارگونومیک درمحیط کارو ارائه طریق به منظور پیشگیری و کنترل عوامل زیان آور در محیط کار باتوجه به استانداردهای موجود.

4-  بررسی و شناخت کارهای سخت و زیان آور در حرف گوناگون و برنامه ریزی درزمینه بهبود شرایط کار ومعرفی شاغلین به منظور انجام معاینات دوره ای.

5-  نظارت و پیگیری درامر توسعه ، تاسیس، تجهیز و راه اندازی خانه های بهداشت کارگری و مراکز بهداشت کارو نظارت برحسن انجام کار بهداشتیاران کار و پرسنل مراکز مذکور با توجه به آئین نامه ها و دستوالعمل های موجود.

6- آشنایی، آموزش و نظارت کامل در اجرای طرح های بهداشت حرفه ای (ادغام، بقا، بهگر، صنوف).

7- تشکیل دوره های آموزشی و بازآموزی برای بهداشتیاران کار، بهورزان، کاردان های بهداشتی و اعضاء کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار با توجه به دستورالعمل هاو آئین نامه های موجود.

8- آشنایی با سیستم شبکه و مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و خانه های بهداشت به منظور استفاده از توان پرسنل شاغل در سیستم شبکه در جهت ارائه خدمات ادغام یافته.

9-  همکاری با سایر واحد های بهداشتی مراکز بهداشت در زمینه اجرا و ارائه طرح های بهداشتی و دستورالعمل های ستادی به منظور ارتقاء سطح خدمات بهداشتی در منطقه.

10- اجرای طرحهای تحقیقاتی و همکاری با موسسات و مجریان طرحهای تحقیقاتی در زمینه مسایل بهداشت حرفه ای.

11-اعلام نواقص و صدور اخطاریه و رسیدگی به شکایات واصله در رابطه با کلیه واحد های تولیدی (صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات) با توجه به قوانین و مقرارت موجود.

12جمع آوری و ارسال به موقع آمار فعالیت های بهداشت حرفه ای مطابق فرم های مصوب.

13- مطالعه و بررسی آخرین دستاوردهای علمی در زمینه های مختلف بهداشت حرفه ای (عوامل زیان آور و روش های اندازه گیری، ارزشیابی و کنترل).

14- ارائه و اجرای روش های اجرایی درجهت پایش و کنترل عوامل زیان آور موجود در محیط های کار منطقه.

15- انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/11/16
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1058
امروز :  1
دیروز :  0