سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 30 شهریور 1399 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد آموزش بهورزی

شرح وظایف واحد امور بهورزی

1-پذیرش بهورز

از طریق تشکیل کمیته پذیرش بهورز شهرستان و با حضور : مدیر مرکز آموزش بهورزیکارشناس مسئول گسترش مرکز بهداشت شهرستانرئیس مرکز بهداشت شهرستانمسئول کارگزینی مرکز بهداشت شهرستان به منظور:

1-تعیین روستاهای دارای اولویت از نظر جذب و پذیرش بهورز

2-بررسی پستهای بلاتصدی بهورزی با حضور کارشناس مسئول بهورزى استان

3-اعلام نیاز و اولویت ها به مرکز بهداشت استان و پیگیری کسب مجوز با همکاری حوزه معاونت بهداشتی

4-توجیه برنامه در روستاهای اصلی و قمر خانه های بهداشت و جلب همکاری مردم،شورای اسلامی،معتمدان محلی و غیره از طریق مراجعه مستقیم مدیر ،مربیان و کارشناسان واحد گسترش مرکز بهداشت شهرستان

5-برقراری ارتباط با خانواده ها و جستجوی نفرات واجد شرایط برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی و توجیه ارزش  این خدمات

6-اطلاع رسانی در خصوص پذیرش بهورز بومی در روستاهای مورد نظر از طریق نشر آگهی در مساجد ،خانه بهداشت،مراکز بهداشتی درمانی ،اماکن عمومی و غیره

7-جمع آوری مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام داوطلبان ،تنظیم پرونده و صدور کارت شرکت در جلسه آزمون

8-تائید بومی بودن و محل سکونت داوطلبان

9-برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه برای انتخاب نفرات برتر از بین داوطلبان بومی هر محل و معرفی آنان به هسته گزینش

10-اعلام اسامی پذیرفته شدگان برای ثبت نام و تکمیل پرونده در مرکز آموزش بهورزی

11-فراهم نمودن تسهیلات لازم برای سنجش سلامت مهارت آموزان در بدو ورود به مرکز صورت  می گیرد.

سایر وظایف مرکز آموزش بهورزی

·          تامین امکانات رفاهی مهارت آموزان (طبق آیین نامه(

·          اجرای برنامه های آموزش نظریعملی و کارآموزی و ترتیب حضور فعال و مستمر مربیان در کلیه مراحل آموزشی

·          برگزاری آزمون های پایان هر پایه و مشارکت در آزمون نهایی

·          تدوین طرح درس روزانه و کلی و چک لیست های آموزشی

·          برگزاری امتحانات هر پایه در طول دوره آموزش

·          تامین محیط سالم اجتماعی برای مهارت آموزان در حال تحصیل و نظارت بر رفتار و انضباط آنان

·          برپایی اردوهای علمی،فرهنگی،تفریحی مهارت آموزان بهورز در معیت مربیان

تشکیل کمیته آموزش از رئیس مرکز بهداشت شهرستان , مسئولین ستادی، مدیر مرکز آموزش  بهورزی، به منظور اجرای وظایف زیر صورت می گیرد :

1-نیازسنجی آموزشی به صورت متمرکز و بررسی اطلاعات ماندگار ازدورههای برگزار شده پس از شش ماه جهت بهورزان و با همکاری واحدهای ستادی

2-اعلام نتایج نیازسنجی ها به واحدهای ستادی

3-دریافت نیازهای آموزشی بهورزان از واحدهای مختلف مرکز بهداشت شهرستان

4-تطبیق نیازهای واحدها با نیاز واقعی بهورزان و شرایط موجود

5-برنامه ریزی جهت اجرای دوره های آموزشی با همکاری واحدهای ستادی

6-نظارت و ارزشیابی کلاسها و کارگاه های برگزار شده بر اساس چک لیست ( تهیه طرح درس، پیش آزمون و پس آزمون, نحوه تهیه سئوالات, انتخاب مربی و ... )

7-ارزشیابی دوره های آموزش درحین اجرا و بعد از پایان دوره به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل پیشنهادها و تعیین نارسایی ها و ارائه فرمهای لازم جهت رفع نارسائی ها و بهبود آموزش

8 -تدوین منابع آموزشی از طریق تالیف, ترجمه کتب, مجلات و مقالات علمی

9- بررسی و اظهار نظر نسبت به مسائل و مشکلات آموزشی و ارائه طرحهای اجرایی مناسب

10-تامین و پیگیری ایجاد فضا و وسایل کمک آموزشی مناسب

- شرکت در جلسات ادغام برنامه های جدید و همکاری و مشارکت در اجرای برنامه ها و انتقال آموزش ها

- برنامه ریزی جهت ارتقا مستمر آموزش بهورزان با استفاده از نظرات اصلاحی، تجزیه و تحلیل کارگاه های برگزار شده

- اجرای آموزش عملی و کارآموزی کمک های اولیه در بیمارستان

- همکاری با فصلنامه بهورز , جمع آوری و استخراج نیازهای آموزشی بهورزان شاغل از طریق تکمیل فرمهای نیازسنجی کارکنان جهت ارسال به دفتر فصلنامه

- تهیه و جمع آوری مطالب آموزشی مناسب از پرسنل جهت ارسال به دفتر فصلنامه

- برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز با همکاری سایر واحدهای ستادی  

 -  انتخاب بهورز و مربی نمونه

-  تشکیل شورای بهورزی

-    حضور فعال در جلسات آموزشی و بازآموزی مرکز بهداشت شهرستان و استان

-    مشارکت در نظارت بر عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی درمانی

-    نظارت مستمر بر فعالیت کارکنان خانه های بهداشت آموزشی و مهارت آموزی و بازخورد به مدیر مرکز مربوطه

-    مشارکت در کمیته های آموزشی و اجرایی مرکز بهداشت شهرستان

-    همکاری با مرکز بهداشت در راه اندازی خانه های بهداشت دانش آموزی و مراکز بهداشتی درمانی جدید

-  تمهید مقدمات دریافت دیپلم کار دانش بهورزان

-  مشارکت در امور اداری بهورزان) ارزشیابی سالیانه ،ارتقاء شغلی بهورزان ،تغییر عنوان)

-  تامین امور رفاهی بهورزان باهمکاری امور اداری

-   مشارکت در کمیته نقل و انتقالات (به ویژه بهورزان)

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/11/16
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  2023
امروز :  1
دیروز :  0