سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 30 شهریور 1399 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد آموزش بهداشت
  شرح وظایف واحد آموزش و ارتقای سلامت:

1-اجرای برنامه های ابلاغ شده از سوی واحد آموزش سلامت دانشگاه

2-نیاز سنجی آموزشی بر اساس الویت های شهرستان

3-طراحی برنامه های آموزشی بر اساس نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی

4-جلب حمایت و همکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه های آموزش

5-جلب حمایت و مشارکت سازمان ها، ادارات،و نهادهای دولتی و غیر دولتی شهرستان برای پیشبرد اهداف آموزش

6-مشارکت در ایجاد و توسعه محیط های حامی سلامت در شهرستان

7-ارا ئه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زیر مجموعه شبکه و سایر سازمان ها و ادارات

8-ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بر رعایت استانداردها در فرایندهای آموزش سلامت شهرستان

9- تامین و توزیع منبع مالی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت

10-آموزش کارکنان ستادی شبکه بهداشت و درمان شهرستان در حوزه های آموزشی ،ارتباطی ،اطلاع رسانی و ارتقای سلامت

11-ترویج سبک زندگی سالم در شهرستان با استفاده از رویکردهای مناسب

12-توسعه برنامه های مشارکتی و تقویت تشکلهای داوطلبانه در حوزه سلامت شهرستان

13-کمک به گسترش برنامه های سلامت در مدارس ، محیط های کار ،مراکز ارائه خدمات سلامت و مکانهای عمومی شهرستان با کمک الگوهای مناسبی چون بازاریابی اجتماعی

14- همکاری با سایر واحد های ستادی مرکز بهداشت شهرستان در طراحی و اجرای مداخلات سلامت

15-برنامه ریزی بسیج های ارتباطی در سطح شهرستان

16- حمایت از ایجاد و توسعه علمی، رسانه ها و بانکهای اطلاعاتی آموزش در شهرستان

17- مشارکت در طراحی و اجرای پژوهشهای کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت

18-همکاری در انتقال مهارت های آموزش به دانشجویان رشته های علوم پزشکی

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/11/16
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1137
امروز :  1
دیروز :  0