سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 3 اسفند 1396 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد بهداشت خانواده
 

شرح وظایف کارشناس بهداشت خانواده

1-   اجرای برنامه های آموزش بهداشت عمومی در سطوح مختلف

2- بررسی و برنامه ریزی و تعیین اهداف و خط مشی های اجرائی در زمینه بهداشت خانواده و در قالب سیاست های وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی.

3 -برنامه سلامت مادران: تحت پوشش قرار دادن کلیه زنان باردار در حین و بعد از بارداری و انجام مراقبت ها بر اساس دستورالعمل وزارتخانه

 - انجام مراقبت های روتین جهت کلیه زنان باردار مخصوصاً افرادی که نیاز به مراقبت ویژه دارند و در صورت لزوم ارجاع به مراجع بالاتر- در اختیار قرار دادن کلیه مکمل ها تا حد ممکن در ماه های مختلف بارداری

- آموزش در زمینه زایمان ایمن توسط فرد آموزش دیده و در محل مناسب و کاهش درصد زایمان در منزل

- نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات و برنامه ها و مقایسه آن با ضوابط و معیارهای تعیین شده

- همکاری با مراکز بهداشتی درمانی در اجرای طرح ها و برنامه ریزی های مورد نیاز

- نظارت بر مراکز تسهیلات زایمانی و آموزش پرسنل درگیر و تجهیز کردن کلیه این مراکز به وسایل مورد نیاز

4- برنامه کودک و نوزادان: تحت پوشش قرار دادن کلیه کودکان زیر 6 سال و انجام مراقبت های روتین جهت این گروه سنی

- در اختیار قرار دادن کلیه مکمل ها در حد امکان شهرستان جهت کودکان زیر دو سال

- انجام مراقبت های درمانی جهت این گروه سنی از طریق اجرای طرح مانا در کلیه مراکز روستایی و خانه های بهداشت

- در اختیار قرار دادن داروهای مانا در حد امکان به مراکز و خانه های بهداشت

- تجزیه و تحلیل و ارزشیابی عملکرد مانا در سطح شهرستان

- برگزاری مشاوره شیر دهی در مراکز و خانه های بهداشت درکلیه ساعات اداری و تصویب سهمیه شیر مصنوعی در صورت نیاز با نظر مساعد اعضاء کمیته شیر

8-همکاری با مراکز بهداشتی درمانی در اجرای طرح ها و برنامه ریزی های مورد نیاز

9-نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات و برنامه ها و مقایسه آن با ضوابط و معیارهای تعیین شده

10-تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطلات مربوطه به به عملکرد برنامه ها

11-نگهداری ضوابط، اطلات و داده های موجود در برنامه و بهره گیری از آن در برنامه های آینده

12 -همکاری و هماهنگی با سازمان ها، موسسات ،نهادها به منظور برنامه ریزی و یشبرد اهداف برنامه بهداشت خانواده

13-تهیه و تنظیم برنامه ها و مطالب آموزشی برای سطوح مختلف و نظارت بر اجرای آنها.

-14تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی حین خدمت جهت رده های مختلف برنامه های بهداشت خانواده .

 -15انجام بررسی ها و تحقیقات فنی و اجتماعی و جمعیتی در زمینه برنامه های بهداشت خانواده

- 16همکاری موثر و مداوم با سایر واحد های بهداشتی

- 17شرکت در جلسات ،کمیسیون ها ،کمیته های فنی و تخصصی بهداشت خانواده به منظور برنامه ریزی و بحث و تبادل نظر در زمینه حل مشکلات موجود و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی در زمینه های مختلف .

 18- تهیه و تنظیم گزارش از نحوه عملکرد وپیشرفت برنامه ها و ارائه آن به مسئولین مربوط .

 19- تهیه دستور العمل های لازم در زمینه مراقبت از رشد جسمی روانی و عاطفی و اجتماعی کودکان ، بهبود تغذیه و تشخیص بموقع بیماری های انگلی و عفونی و جلوگیری از انتشار و همه گیری شدن آنها .

20- انجام سایر وظایف مربوطه ارجاعی .

-برگزاری کمیته ارتقاء سلامت مادر و نوزاد به صورت فصلی و بررسی علل مرگ و میر نوزادان در شهرستان

- بررسی کلیه پرونده های مرگ و میر نوزادان در کمیته مرگ و میر شهرستان و پیگیری مصوبات کمیته

-5برنامه تنظیم خانواده : انجام مشاوره قبل از ازدواج جهت زوجین در شرف ازدواج

 - مجهز کردن کلیه مراکز به وسایل پیشگیری از بارداری

- تهیه و تجهیز اتاق های آی یو دی

- هماهنگی جهت ارجاع موارد متقاضی وازکتومی و تی ال با بیمارستان

 - آموزش عمومی در زمینه جمعیت و تنظیم خانواده در طول سال مخصوصاً در هفته جمعیت و تنظیم خانواده

-6 برنامه زنان و سالمندان:  تحت پوشش قراردادنامه کلیه افراد بالای 60 سال و انجام معاینات مختلف و آموزشهای مورد نیاز این گروه سنی در کلیه مراکز و خانه های بهداشت

- بزرگداشت روز جهانی سالمند و تقدیر و تشکر از سالمندان نمونه کارمند

- انجام پاپ اسمیر و معاینات داخلی زنان و معاینه سینه جهت کلیه زنان متقاضی در کلیه مراکز و خانه های بهداشت شهرستان

7-برنامه داوطلبان سلامت: جذب داوطلب سلامت از کلیه ادارات شهرستان و مراکز بهداشتی درمانی سطح شهرستان و عشایر تحت پوشش

- برگزاری کلاس های آموزشی جهت داوطلبین شهری هر هفته و داوطلبان ادارات هر ماه (25 هر ماه) اجرای پایش فصلی

-برنامه بزرگداشت روز جهانی داوطلبان سلامت و تقدیر و تشکر از داوطلبان نمونه شهرستان

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/11/16
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   1058