سایت اصلی دانشگاه |  شنبه 5 اسفند 1396 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد آمار

 

شرح وظایف پست سازمانی :کارشناس آمار                                                     

1)تدوین برنامه عملیاتی واحد آمار

2)براورد فرمهای آماری مورد نیاز مراکز وخانه های بهداشت وچاپ انها جهت انجام سرشماری

3)جمع بندی وکنترل آمار جمعیتی به تفکیک گروههای سنی ، شهری، روستایی وتیم سیارواستخراج آمار جمعیتی شهرستان

4)ثبت مرگ ومیرشهرستان

5)انجام سرشماری تسهیلات بهداشتی شامل پرسنلی-مراکز بهداشتی درمانی -دارخانه ها- ازمایشگاهها- رادیولوژی ها ومراکز توانبخشی

6)پایش از پزشکان خانواده طبق چک لیست

7)پایش ازمراکز وخانه های بهداشت

8)ورود امار ماهیانه و3 ماهه و6 ماهه در نرم افزار فرابر

8)گزارش گیری وبروز نگهداری نرم افزار فرابر

9)کار بانرم افزار تعرفه ساحل ستاد ومراکز افلاین وارسال امار تعرفه

10)تشکیل کمیته درامد ستاد شهرستان

11) تشکیل کمیته آمار ستاد شهرستان

12)بررسی وحل مشکلات کامپیوتر واینترنت مراکز وخانه های بهداشت

13)شاخص گیری اززیج حیاتی

14)برگزاری کارگاههای اموزشی مربوط به هر برنامه

15)جمع اوری وتکمیل فرم عملکرد پزشکان از مراکز وارسال به صورت انلاین به واحد امار واطلاعات وفناوری دانشگاه

16)آموزش به همکاران جدید الورود

17)شرکت درهمایش ها وجلسات آموزشی وسمینارها

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/11/16
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   1903