پنجشنبه 15 خرداد 1399
 
 
نیروی انسانی متخصص
چاپ

نیروی انسانی بیمارستان 31 خرداد منجیل

درمان

اداری

سایر

جمع کل

115نفر

15نفر

20نفر

150نفر

 توضیح:

درمان شامل پزشکان،پرستاران، پرسنل اتاق عمل، آزمایشگاه و رادیولوژی می باشند.

 

سایر شامل نگهبان و نیروهای خدمات می باشند.

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/01/05
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   0  کل مراجعات:   165