چهارشنبه 26 دی 1397
 
 
ریاست و تیم مدیریتی
چاپ
 دکتر بهجت ساده
مدرک تحصیلی : متخصص جراحی عمومی
سمت : سرپرست بیمارستان
شماره تماس : 7- 01334652276
داخلی 38
نمابر: 013346522650