سه شنبه 30 مهر 1398
 
 
دسترسی سریع
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   4  دیروز:   21  کل مراجعات:   7353
 
     
 
 
اخبار 31 خرداد منجيل
09:48 1398/07/19
معاون درمان و تیم نظارتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان طی بازدید سرزده از بیمارستان های رودبار و منجیل، روند ارایه خدمات درمانی در این مراکز را مورد بررسی قرار دادند.
16:03 1398/07/10
طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، محمدرضا پور حسین، سرپرست مدیریت امور مالی دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد .
15:59 1398/07/10
طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر حیدر محمودی چناری سرپرست مدیریت بازرسی دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد.
15:47 1398/07/10
طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر مسعود نوروزی سرپرست معاونت فنی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد .
15:42 1398/07/10
طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر منیره فلک باز، سرپرست مدیریت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد .
15:32 1398/07/10
طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر عباس صدیقی نژاد، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد.
15:00 1398/07/10
طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر بهرام نادری نبی - معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد.
08:00 1398/03/28
مراسم تکریم دکتر بهجت ساده – سرپرست قدیم و معارفه دکتر رحمت پوراسماعیل - سرپرست جدید بیمارستان 31 خرداد با حضور مسولین دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سالن اجتماعات این مرکز درمانی برگزار شد.
 
     
 
 
اخبار دانشگاه
Rss
رییس مر کز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت؛