سه شنبه 30 مهر 1398
 
 
دسترسی سریع
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   12  دیروز:   21  کل مراجعات:   7361
 
     
 
 
اخبار 31 خرداد منجيل
09:48 1398/07/19
معاون درمان و تیم نظارتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان طی بازدید سرزده از بیمارستان های رودبار و منجیل، روند ارایه خدمات درمانی در این مراکز را مورد بررسی قرار دادند.
16:03 1398/07/10
طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، محمدرضا پور حسین، سرپرست مدیریت امور مالی دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد .
15:59 1398/07/10
طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر حیدر محمودی چناری سرپرست مدیریت بازرسی دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد.
15:47 1398/07/10
طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر مسعود نوروزی سرپرست معاونت فنی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد .
15:42 1398/07/10
طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر منیره فلک باز، سرپرست مدیریت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد .
15:32 1398/07/10
طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر عباس صدیقی نژاد، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد.
15:00 1398/07/10
طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر بهرام نادری نبی - معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد.
08:00 1398/03/28
مراسم تکریم دکتر بهجت ساده – سرپرست قدیم و معارفه دکتر رحمت پوراسماعیل - سرپرست جدید بیمارستان 31 خرداد با حضور مسولین دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سالن اجتماعات این مرکز درمانی برگزار شد.
 
     
Rss
رییس مر کز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت؛