جمعه 26 مهر 1398
 
 
دسترسی سریع
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   11  دیروز:   28  کل مراجعات:   7287
 
     
 
 
اخبار 31 خرداد منجيل
08:42 1398/07/22
طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر مازیار محمدی الیزئی مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد.
08:40 1398/07/22
طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، مهندس حمید خردادی مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد.
08:38 1398/07/22
طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، مهندس سید ابوطالب میرقربانی مدیر منابع فیزیکی و طرح های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد.
09:48 1398/07/19
معاون درمان و تیم نظارتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان طی بازدید سرزده از بیمارستان های رودبار و منجیل، روند ارایه خدمات درمانی در این مراکز را مورد بررسی قرار دادند.
16:03 1398/07/10
طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، محمدرضا پور حسین، سرپرست مدیریت امور مالی دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد .
15:59 1398/07/10
طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر حیدر محمودی چناری سرپرست مدیریت بازرسی دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد.
15:47 1398/07/10
طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر مسعود نوروزی سرپرست معاونت فنی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد .
15:42 1398/07/10
طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر منیره فلک باز، سرپرست مدیریت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد .
 
     
Rss