سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 1 بهمن 1397 English
جستجو:  
شاخصهای واحد بهداشت دهان و دندان
چاپ

F

M

D

DMF

f

m

d

dmf

شاخص

--

--

--

0

0.05

0.03

1.8

1.88

3 ساله کشور

0

0

0.11

0.12

0.03

0.2

3.6

3.83

6 ساله استان

0

0

0.2

0.2

0.2

0.4

4.3

4.9

6 ساله کشور

0.02

0.01

0.46

0.5

0.49

0.36

2

2.41

9 ساله استان

0.05

0.02

0.87

0.94

0.1

0.56

2.9

3.56

9 ساله کشور

0.17

0.07

1.62

1.86

--

--

--

--

12ساله کشور

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/03/31
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   681