سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 26 دی 1397 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد دارویی
چاپ

 

 

1- نظارت بر واحدهای تابعه (مراکز بهداشتی درمانی شهری ، روستایی ، خانه های بهداشت ، انبارهای دارویی ) و تکمیل چک لیست های مربوطه

2- برآورد نیاز دارویی با هماهنگی سا یر واحد ها وپیشنهاد بودجه مورد نیاز در خصوص خرید داروها در سطح  شهرستان ها واستان

3- درخواست و خرید داروهای بهداشتی ودرمانی (داروهای مکمل وتنظیم خانواده)

4- نظارت بر تامین و توزیع دارو

5- تامین شیر خشک مصنوعی جهت کودکان گروه هدف و توزیع آن در سطح واحد های محیطی با هماهنگی گروه بهداشت خانواده

6-اجرای برنامه های آموزشی

7- شرکت در جلسات کارشناسی (معاونت و مرکز بهداشت)

8-جمع آوری وگزارش آمار فعالیت های انجام یافته و آمارهای دارویی

9-نظارت بر انبار دارویی و انبارگردانی

10- نظارت ، پایش و تامین داروهای مورد نیاز طرح بیمه روستایی

11- اقدامات لازم جهت جلوگیری ازانقضاء تاریخ مصرف داروها

12- ارسال آخرین بخشنامه ها و لیست قیمتی به مراکز تابعه
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/03/21
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   814