سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 30 دی 1397 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد بهداشت روان
چاپ

نام واحد : بهداشت روان

 کارشناس: ندا مشایی

شرح وظایف واحد بهداشت روان:

Ø       تهیه و تنظیم  برنامه های آموزشی به  منظور آشنایی  مردم  به اصول بهداشت روان با استفاده از وسایل ارتباط جمعی

Ø       بررسی  و تحقیق  در مورد   بیماریهای  روانی و  تعیین  نوع و    حجم  بیماریهای روانی

Ø       تهیه و تنظیم  استاندارد های  لازم  جهت  برنامه های  بهداشت روان و نظارت بر اجرای آنها

Ø       شرکت  در جلسات و ارائه  نظرات مشورتی و تخصصی

Ø       شرکت در گروه  بهداشت  روان  به   منظور مصاحبه  و  شناخت بیماری و ا نجام روشهای پیشگیری در این زمینه

Ø       کمک  به  روانپزشک در زمینه  روان سنجی  و تهیه  شناسنامه روانی افراد

Ø       انجام  آزمونهای روانی از قبیل آزمون  هوش ،  شخصیت  و تعیین استانداردهای افراد

Ø       تهیه  و تنظیم  برنامه های   مربوط  به  بهداشت روان  جهت نگاهداشت سلامت   روانی  و پیشگیری  از بروز  بیماریهای روانی

Ø       نظارت  بر حسن  جریان  امور مراکز در زمینه بهداشت روان  و کوشش در بهبود و گسترش آنها

Ø       نظارت  بر کار  و  آموزش  کارکنان  تحت  سر پرستی  و راهنمایی  آنها  در  انجام وظایف محوله

Ø       کمک به  روانپزشک  در تشکیل  دوره های  آموزشی لازم  جهت کارکنان بهداشتی  شاغل در مرکز بهداشتی

Ø       سرپرستی بازدید ها و کمک به راه اندازی فعالیت های بهداشت روانی جامعه

Ø       جمع بندی  و تجزیه  تحلیل  آمار ماهانه و ارسال  آن به  مرکز بهداشت استان

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/03/21
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   781