سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 25 تیر 1398 English
جستجو:  
شاخص ها واحد بهداشت محیط

شاخص های بهداشت محیط سال 93 تا 96


شاخص

93

94

95

96

 

درصددسترسی خانوارهای روستایی  به شبکه عمومی ومنابع بهسازی آب آشامیدنی

 

 

98%

 

98%

 

99%

 

99%

 

درصد خانوارهای روستایی که دارای توالت بهداشتی هستند

 

 

96%

 

97%

 

97%

 

98%

 

درصد خانوارهایی که فضولات حیوانی خود را به روش بهداشتی جمع آوری ودفع می کنند

 

 

78%

 

77%

 

76%

 

81%

 

درصد خانوارهایی که زباله رابه روش بهداشتی دفع می کنند

 

 

98%

 

98%

 

98%

 

98%

درصد خانوارهایی که فاضلاب را به روش بهداشتی جمع آوری می کنند

 

 

 

85%

 

85%

 

85%

 

88%

 

درصد افرادی که دارای کارت معاینه پزشکی معتبردر مناطق شهری هستند

 

 

94%

 

94%

 

94%

 

92%

 

درصد افرادی که دارای کارت معاینه پزشکی معتبردرمناطق روستایی هستند

 

 

78%

 

83%

 

84%

 

85%

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/12/04
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   0  کل مراجعات:   1358