سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 2 بهمن 1397 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد بهداشت خانواده

خدمات و توانمندیهای کارشناسان سلامت خانواده در مرکز بهداشت شهرستان

-     شناسایی مشکلات منطقه

-     الویت بندی مشکلات

-    برنامه ریزی

-     پایش و ارزشیابی برنامه ها

-     نظارت بر مراکز محیطی

-     پیگیری کمبود و مشکلات مراکز محیطی

-    اجرای برنامه ها و طرح های ملی و کشوری

-     حمایت از مادران باردار آسیب پذیر

-    آموزش پرسنل محیطی

-      تشکیل کمیته های بررسی علل مرگ ومیر مادران باردار دراثر عوارض بارداری و زایمان

 

-      تشکیل کمیته های مرگ ومیر کودکان یکماهه تا 59 ماهه

- انجام هماهنگی های درون و برون بخشی  با سایر ارگان های مرتبط با گروه های هدف

-      هماهنگی با بیمارستانها جهت انجام توبکتومی ( عمل لوله بستن خانم ها) و وازکتومی (لوله بستن آقایان )

 

خدمات و توانمندیهای پرسنل سلامت خانواده در سطح مراکز بهداشتی درمانی شهری:

 

-   ارائه خدمات به مادران باردار

-      

-     ارائه خدمات به کودکان زیر 8 سال

-     

-     ارائه خدما ت باروری سالم

    

-      ارائه خدمات به سالمندان

      

-     اجرای برنامه های ملی ، استانی و شهرستانی

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/03/21
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   892