سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 27 دی 1397 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد بهداشت حرفه ای

معرفی و شرح وظایف واحد بهداشت حرفه ای شهرستان لنگرود

گروه بهداشت حرفه‌ای یکی از واحدهای تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنگرود است این واحد دارای 3 نیروی کاردان و کارشناس بهداشت حرفه ای رسمی و یک نیروی طرحی می باشد که در 11 مرکز بهداشتی درمانی تحت پوشش شبکه شامل : مرکز بهداشتی درمانی شهری   شماره 1 ، مرکز بهداشتی درمانی شماره 2، مرکز بهداشتی درمانی شماره،3مرکز بهداشتی درمانی شماره4، چاف چمخاله،، شلمان ، گلسفید، لات لیل،اطاقور،کومله،کوشالشاه فعالیت می کنند .

 

   تعریف بهداشت حرفه ای :

 تامین، حفظ و ارتقائ بالاترین درجه سطح سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی شاغلین در کلیه حرف و مشاغل بهداشت حرفه‌ای به تعریف سازمان بین‌ا لمللی کار ILO و سازمان بهداشت جهانی WHO ارتقاء و حفظ بالاترین درجه از سلامت جسمی، روحی و اجتماعی شاغلین در کلیه مشاغل.

   مراقبت از شاغلینی که سلامت آنان در معرض خطرات ناشی از شرایط کار است .

   مراقبت از شاغلینی که عوامل زیان‌ آور محیط کار سلامت آنان را تهدید می‌کند

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/03/21
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   850