سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 1 بهمن 1397 English
جستجو:  
رئوس برنامه های واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها
چاپ

واحد پیشگیری  و مبارزه با بیماریها دامنه مسئولیت های متفاوت وگوناگونی دارد که انجام تمامی آن مسئولیت ها نیاز به پیگیری های  مداوم و تلاش وممارست زیاددارد .

از طرفی همکاری سایر ادارات نیز در انجام وظایف مهم و خطیری که بر عهده واحد پیشگیری و مراقبت بیماریها می باشد ،نقش موثری دارد .رئوس مطالب واحد پیشگیری و مراقبت بیماریها به شرح ذیل می باشد .

الف- بیماری های واگیر

1-       برنامه کشوری    مبارزه با سل و استراتژی DOTS

2-       برنامه کشوری مبارزه با جذام

3-برنامه کشوری مبارزه با فلج شل حاد

4-       برنامه کشوری مبارزه با سرخک

5-       برنامه کشوری مبارزه با دیفتری

6-       برنامه کشوری مبارزه با کزار نوزادی

7-       برنامه کشوری مبارزه با سیاه سرفه

8-       برنامه کشوری مبارزه با مننژیت

9-       برنامه کشوری مبارزه با آنفلوانزا

10-    برنامه کشوری مبارزه با سرخجه  و سندرم سرخجه مادرزادی

11-    برنامه  کشوری مبارزه با بیماری مالاریا

12-    برنامه کشووری مبارزه با هپاتیت

13-    برنامه کشوری مبارزه با ایدز

14-    برنامه کشوری کاهش آسیب

15-    برنامه کشوری مبارزه با بیماری التور

16-    برنامه کشوری مبارزه با بیماری تیفوئید

17-    برنامه کشوری مبارزه با اسهال خونی

18-    برنامه کشوری مبارزه با تب راجعه

19-    برنامه کشوری مبارزه با توکسوپلاسموز

 20-برنامه کشوری مبارزه با هاری وحیوان گزیدگی

21  -  برنامه کشوری مبارزه با تب خونریزی دهنده

22- برنامه کشوری مبارزه با سیاه زخم

23- برنامه کشوری مبارزه با کیست هیداتیک

 24-  برنامه  کشوری مبارزه با لیشمانیوز پوستی و احشایی

25- برنامه  کشوری مبارزه با جنون گاوی

26- برنامه  کشوری مبارزه با تب مالت

 27- برنامه کشوری مبارزه با بیماریهای قارچی و پوستی .

28- برنامه کشوری مبارزه با تراخم و اورام ملتحمه

29- کنترل عفونت های بیمارستانی

30- بهداشت زندانها

31- مراقبت بیماریها در امور پناهندگان

32- مقابله با اپیدمی ها

33- برنامه کشوری کنرل هپاتیت

34-برنامه کشوری مبارزه با بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

35-      برنامه کشوری مبارزه با بیماریهای انگلی و روده ای

36-   برنامه کشوری مبارزه با  بیماری های آمیزشی

-         37- برنامه کشوری مبارزه با بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان

ب- بیماری های غیرواگیر

1-       برنامه کشوری پیشگیری و کنترل بیماری دیابت و فشارخون وادغام آن در نظام شبکه های بهداشت و درمان

2-       برنامه کشوری پیشگیری از بیماری بتا تالاسمی ماژور

3-       برنامه کشوری پیشگیری  از سوانح و حوادث در نظام شبکه های بهداشتی درمانی

4-       برنامهکشوری ثبت مصدومین در بیمارستانها

5-       برنامه کشوری جامعه ایمن

6-       برنامه کشوری ثبت سرطان

7-       طرح کشوری نظام مراقبت بیماریهای غیرواگیر

8-       برنامه کشوری مبارزه با عقرب و مارگزیدگی

9-       برنامه کشوری غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید و افزایش گذرای TSH در نوزادان

10-    طرح کشوری پیشگیری و کنترل بیماری PKU

11-    برنامه استانی بیماری های قلبی و عروقی .

12-     طرح کشوری  پیشگیری و کنترل بیماری G6PD

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/03/31
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   591