سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 2 بهمن 1397 English
جستجو:  
شاخصهای واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها
چاپ
نام بیماری سال 82 سال 83 سال 84 سال 85 سال86 سال87 سال88 سال89 سال90 سال91 سال92
سل 26 17 20 21 25 31 27 37 25 28 30
جذام 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
وبا 0 0 8 5 4 5 4 0 48 0 0
هپاتیتA                     1
هپاتیتC                     0
طغیان                     2
سیاه سرفه مشکوک                     0
اسهال خونی                     0
مسمومیت ها                     0
موارد اسهالی                     2178
شبه آنفلوآنزا                     42
سالک                     0
تیفوئید 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
مالاریا 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
سیفلیس 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سوزاک 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سیاه زخم 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
تب مالت 2 3 1 1 0 3 0 2 2 2 0
هپاتیت B 11 12 3 4 3 8 3 7 3 6 4
سرخک 12 0 3 1 0 0 0 5 3 6 3
کیست هپداتیک 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
کزاز 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
مننژیت 1 1 5 3 0 0 0 1 0 10 10
دیفتری 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
مشکوک به هاری 276 261 234 226 226 204 206 205 188 219 248
فلج شل حاد 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0
فاسیولا 4 0 0 0 0 0 1 2 0 5 4
لیپتوسپیروز 9 16 10 18 11 1 0 8 7 5 3
بوتولیسم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مشکوک به سرخجه 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/03/31
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   506