سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 27 دی 1397 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد مبارزه با بیماریها
چاپ

 معرفی و شرح وظایف واحدپیشگیری و مراقبت بیماریها :

شرح وظایف و اهم فعالیت های اصلی واحد ستادی  پیشگیری و مبارزه با بیماریها :

الف – بیماریهای واگیر

1-       انجام مطالعات لازم در مورد بیماریهای بومی منطقه وتعین اولویت جهت پیشگیری .

2-       پیش بینی و تهیه برنامه های عملیاتی بیماریهای واگیر منطقه .

3-       دریافت و ارسال گزارش ،پیگیری و بررسی اپیدمیولوژیکی بیماریهای مشمول گزارش فوری .

4-       جمع آوری ،ثبت ،تجزیه و تحلیل اپیدمیولوژیک و گزارش دهی آمار و اطلاعات فصلی سه ماهه ،شش ماهه و سالانه از مراکز تابعه به این واحد ارسال می گردد .

5-       مشارکت در برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزش بهداشت با دیگر واحدهای  آموزشی .

6-       همراهی با تیم بازدید از مراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت بمنظور پیشگیری و مبارزه با بیماریها .

7-       نظارت بر انجام کلیه امور فنی واحدهای تابعه ( بیماریابی ،نمونه برداری ،آزمایش نمونه ها ، مبارزه با کنترل اپیدمی ،درمان بیماریها و غیره )

8-       همکاری و هماهنگی با سایر ادارات شهرستان ( اعم از آموزش و پرورش - دامپزشکی وکمیته امداد )

9-       شرکت در جلسات وکمیسیونهای مختلف و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی

10-    پاسخ شفاهی و تلفنی به سئوالات عمومی  مردم محترم شهرستان لنگرود .

11-    تامین ،نگهداری و توزیع واکسن مورد نیاز مراکزبهداشتی و درمانی طبق شرایط استاندارد .

12-    برنامه ریزی جهت افزایش آگاهی  پرسنل مراکز بهداشتی و درمانی و خانه های بهداشت جهت پیشگیری از بیماریها از طریق برگزاری جلسات آموزشی و باز آموزی .

13-    پیش بینی و کوشش در رفع احتیاجات نیروی انسانی مورد نیاز برنامه ریزی واحدهای تحت سرپرستی و چک آنتمولوژی .

14-    نطارت برانجام کلیه امور فنی واحدهای تابعه ( سمپاشی ، بیماریابی ،نمونه برداری ، قرنطینه ،آزمایش نمونه ها ،مبارزه با کنترل اپیدمی ها ،درمانها ،نحوه نگهداری مواد بیولوژیکی .

15-    بازدید مستمر از بخش های مختلف بیمارستان های دولتی وصوصی دررراستای برنامه مراقبت و پیشگیری بیماریها .

16-    پیش بینی و تهیه لوازم ووسایل مورد نیاز و توزیع آن بین واحدهای تابعه

17-    طرح موضوعات مهم بیماریهای بومی و منطقه ای در شورای بهداشت شهرستان .

18-    پیش بینی ، تهیه و اجرای برنامه جامعه عملیاتی سالیانه

19-    مشارکت در انجام طرح های مرتبط ملی و منطقه ای .

20-    مشاوره ویژه وارجاع جهت انجام آزمایشات تکمیلی و تشخیص پیش از تولد جهت پیشگیری از بیماری بتا تالاسمی ماژور .

21-    تامین ، نگهداری وتوزیع و.اکسن مورد نیاز مراکز بهداشتی درمانی .

22-    انجام سایرامور مربوط ارجاعی .

خلاصه اصلی ترین فعالیت های واحد مبارزه با بیماریهای شهرستان لنگرود ( بیماری های واگیر )

1-       نظارت برانجام واکسیناسیون براساس آخرین دستورالعمل کشوری  در کلیه مراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت به صورت رایگان .

2-        تامین و توزیع  واکسنهای روتین در مراکز بهداشتی ، درمانی ، پایگاههای بهداشتی و ...

3-       دریافت گزارش و بررسی کلیه موارد عوارض ناخواسته ناشی از تلقیح واکسن .

4-       نظارت برامر بیماریابی ودرمان بیماران مبتلا به سل تا بهبودی کامل به صورت رایگان .

5-       دریافت و ارسال گزارش تلفنی و برسی کامل بیماران مبتلا به فلج  شل اندامها .

6-       شناسایی و بررسی موارد مشکوک به اتلا به بیماری سرخک ، سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادی CRS

7-       دریافت گزارش و فراخوان وانجام واکسیناسیون کامل موارد حیوان گزیدکی .

8-       شناسایی ، گزارش و بررسی کلیه موارد مشکوک به بیماری  مشترک بین انسان و دام مانند تب مالت ، سالک ، تب های خونریزی دهنده ، آنفلوانزا با منشا حیوانی .

9-       دریافت گزارش ، بررسی و کنترل موارد ابتلا به شپش سر از مدارس و سایر مکانها .

10-    مشاوره و شناسایی افراد با رفتارهای پرخطر اجتماعی در زمینه ابتلا به بیملری ایدز

11-    شناسایی ، گزارش و ثبت پورتال بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن ، واکسیناسیون افراددر معرض تماس با این بیماران مانند افراد خانواده به صورت رایگان .

12-    ثبت اطلاعات سایر بیماری های واگیر در پورتال مرکز مدیریت بیماریها .

13-    شناسایی ، بررسی ، گزارش و درمان بیماران مبتلا به مالاریا به صورت رایگان .

14-    شناسایی وبررسی موارد مشکوک به مننژیت و ثبت در پورتال و دفتر مربوطه .

15-    جمع آوری و انتقال نمونه های آزمایشگاهی بیماران مشکوک به سرخک ، آنفلوانزا ، سیاه سرفه و غیره .

16-    پیشگیری و کنترل بیماریهای اسهالی با تاکید بر التور و اسهال حاد خونی .

17-    انجام طرحهای سالانه ایمن سازیس تکمیلی فلج شل حاد در کودکان کمتر از 5 سال .

18-    انجام طرح های واکسیناسیون همگانی مثل سرخک ، سرخجه و هپاتیت  در برنامه کشوری .

19-    پایش و نظارت بر نحوه عملکرد و روند خدمت رسانی در مراکز و پایگاههای تابعه

 

                                          

ب- بیماری های  غیر واگیر :

1-       پیش بینی و تهیه برنامه های عملیاتی بیماریهای غیرواگیر  منطقه

2-       دریافت و ارسال گزارش ،پیگیری و بررسی موارد مشکوک به کم کاری مادرزادی تیروئید نوزادی .

3-       جمع آوری ، ثبت و ارسال آمارهای غیرواگیر ( قلب و عروقی ، فشارخون ، دیابت ، تالاسمی  و کم کاری مادرزادی تیروئید ) به صورت فصلی به  معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان .

4-       مراجعه  به  آزمایشگاه پاتولوژی دی و دریافت آمار موارد سرطانی جدید طبق فرم شماره 2 پاتولوژی و ارسال آن به صورت فصلی به  معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

5-       مراجعه به بیمارستان امینی لنگرود و دریافت فرم شماره 4 برنامه سرطان فرم سرطان مبتنی بر جمعیت به صورت فصلی و ارسال آن به معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان .

6-       مشارکت در برنامه ریزی و اجرایی برنامه های آموزشی بیماری های قلبی عروقی – فشارخون – تالاسمی – کم کاری مادرزادی تیروئید – دیابت و سرطان در آموزش گروههای مختلف از قبیل پزشکان مراکز – کاردانها و- رابطین ادارات .

7-       همراهی با تیم بازدید از مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت بمنظور پیشگیری و مبارزه با بیماریها .

8-       همکاری و هماهنگی با سایر ادارات از قبیل آموزش و پرورش -  نیروی انتظامی .

9-       برنامه ریزی جهت افزایش آگاهی پرسنل مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت ازطریق برگزاری جلسات آموزشی و باز آموزی .

10-    مشاوره ویژه و ارجاع حهت انجام آزمایشات تکمیلی و تشخیص پیش از تولد جهت انجام آزمایش PND   مرحله اول و دوم .

11-    مشارکت در انجام طرح های غیرواگیر .

12-    طرح موضوعات مهم بیماریهای غیرواگیر در شورای بهداشتی شهرستان

13-     نظارت بر انجام کلیه امور  بیماری های غیر واگیر مراکز و خانه های بهداشت تحت پوشش .

14-     انجام برنامه غربالگری نوزادان با هدف بیماریابی بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید در مراکز بهداشتی درمانی شهری روستایی  اطاقور – کومله – شلمان – ، مراکز روستایی لات لیل – گلسفید وکوشالشاد، مرکز بهداشتی درمانی شهری چاف و آزمایشگاه مرکزی  شهرستان لنگرود و بیمارستان امینی  شهرستان لنگرود

15-    انجام برنامه غربالگری  نوزادان با هدف بیماریابی بیماری فنیل کتونوری در مراکز بهداشتی درمانی شهری روستایی  اطاقور – کومله – شلمان – ، مراکز روستایی لات لیل – گلسفید وکوشالشاد، مرکز بهداشتی درمانی شهری چاف و آزمایشگاه مرکزی  شهرستان لنگرود و بیمارستان امینی  شهرستان لنگرود

16-    اجرای برنامه پیشگیری از تولد نوزاد مبتلا به تالاسمی ماژور از طریق برنامه غربالگری .در زوجین متقاضی ازدواج .

17-    پیگیری ، جمع آوری ، ثبت کامپیوتری و ارسال  آمار های مصدومین سوانح و حوادث بیمارستانی به صورت سالیانه .

18-     گزارش سالیانه چک لیست سوانح و حوادث در منازل روستایی .

19-    انجام اقدامات اطلاع رسانی به مناسبت روز جهانی قلب -  دیابت و فشارخون  هفته ملی سرطان و حوادث ناشی از چهارشنبه پایان سال در شهرستان .       

20-    انجام طرح نظام مراقبت عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر وانجام پرسشگری از منازل .

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/03/21
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   887