سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 30 دی 1397 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد آموزش بهداشت

نام و نام خانوادگی کارشناس :

سارا  رجبی

 

 شرح وظایف واحد آموزش بهداشت در مرکز بهداشت شهرستان  لنگرود :

 

1-   اجرای برنامه های ابلاغ شده از سوی واحد آموزش سلامت دانشگاه

2-   نیازسنجی آموزشی بر اساس نتایج حاصل از نیاز سنجی  سلامت انجام شده در شهرستان

3-   طراحی برنامه ها ی آموزشی بر اساس نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی و مبتنی بر شواهد

4-   جلب حمایت همه جانبه مسئولان شهرستان از برنامه های آموزش و ارتقای سلامت

5-   جلب حمایت و همکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت

6-   جلب حمایت و مشارکت سازمانها ،ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولتی در شهرستان برای پیشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت .

7-   مشارکت در ایجاد و توسعه محیط های حامی  سلامت در منطقه تحت پوشش

8-   ارایه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت به واحد های مرکز بهداشت و سایر سازمان ها ، ادارات و نهادها در شهرستان

9-   نظارت بر رعایت استانداردها در فراآیند های آموزش و ارتقای سلامت

10- مشارکت در شناسایی و تحلیل تعیین کننده اجتماعی سلامت در شهرستان

11-  مشارکت در اجرایی برنامه های سلامت در شهرستان

12-  نظارت و ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان

13- استفاده اثربخش از منابع مالی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان

14-آموزش کارکنان سایر واحدهای مرکز بهداشت شهرستان در حوزه های آموزشی ، ارتباطی و اطلاع رسانی

15-  ترویج رویکرد توانمند سازی جامعه به ویژه رویکرد خود مراقبتی در سطح شهرستان

16- کمک به گسترش برنامه های سلامت در سطح شهرستان از طریق الگوهای مناسب مانند بازاریابی اجتماعی

17-طراحی ، اجرا و ارزیابی بسیج های اطلاع رسانی آموزشی در سطح شهرستان

18-ترویج شیوه زندگی سالم در سطح شهرستان

19-  ترویج برنامه های سلامت در مدارس ، محیط های کار ، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی شهرستان

20-توسعه بانک اطلاعاتی آموزش و ارتقای سلامت در مرکز بهداشت شهرستان

21-همکاری در اجرای پژوهش های کاربردیدر حوزه آموزش و ارتقای سلامت در سطح شهرستان

22-  همکاری در انتقال مهارت های آموزش و ارتقای سلامت به دانشجویان  رشته های علوم پزشکی

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/03/21
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   812