سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 26 دی 1397 English
جستجو:  
شاخص های واحد آمار

 

شاخصهای جمعیتی سال 1392

ردیف

عنوان شاخص

مقدار

1

جمعیت تحت پوشش

37335

2

تعداد خانوار

12368

3

بعد خانوار

3.02

4

جمعیت زیر یکسال

311

5

درصد زیر یکسال

0.83

6

درصد زیرپنجسال

4.17

7

درصد زیر 15 سال

14.60

8

درصد 15 تا 64 سال

70.95

9

درصد 65 سال و بالاتر

14.45

10

درصد سرباری

40.95

11

رشد طبیعی

-0.05

12

درصد زنان شوهر دار15 تا 49 سال

66.81

13

درصد زنان شوهر دار10 تا 49 سال

60.37

14

درصد خانوار استفاده کننده از نمک ید دار

99.91

 

 

 

شاخصهای باروری سال 1392

ردیف

عنوان شاخص

مقدار

1

میزان خام موالید

8.04

2

میزان باروری عمومی

30.96

3

میزان باروری کلی

1.10

4

میزان تجدید نسل ناخالص

0.59

5

درصد پوشش تنظیم خانواده غیر از طبیعی

60.65

6

درصد زایمان توسط فرد دوره ندیده

0.00

7

درصد زایمان در بیمارستان

100.00

8

نسبت جنسی

87.50

9

درصد متولدین با وزن کمتر از 2500 گرم

8.33

 

 

 

 

 

شاخصهای مرگ ومیر سال 1392

ردیف

عنوان شاخص

مقدار

1

میزان مرگ خام

8.57

2

درصد مرده زایی

0.33

3

میزان مرگ نوزادان

10.00

4

میزان مرگ زیر یکسال

10.00

5

میزان مرگ بین 1ماه تا زیر 5 سال

6.67

6

میزان مرگ زیر 5 سال

16.67

7

میزان مرگ مادران از عوارض بارداری و زایمان

0.00

 


 

 

 

میزان باروری اختصاصی  1392

ردیف

میزان باروری اختصاصی

مقدار

1

10تا 14 

0.00

2

15تا 19 

18.30

3

20تا 24 

62.54

4

25تا 29 

59.49

5

30تا 34 

51.59

6

35تا 39 

19.89

7

40تا 44 

8.03

8

45تا 49 

0.72

مجموع میزانهای باروری اختصاصی سنی

220.57


تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/03/31
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   702