سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 30 دی 1397 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد آمار
 
خانم  رقیه علوی  مسئول واحد  آمار 
 
   : شرح وظایف  
 
 - همکاری در تهیه طرحهای آماری در زمینه های مختلف بهداشتی ،درمانی  آموزشی و پژوهشی

- تهیه معیارها ، شاخصها ،طبقه بندی ها،جداول مورد نیاز                                                                                                                                                                                              

- تجزیه و تحلیل ،نتیجه گیری و تعبیر و تفسیر اطلاعات آماری

- محاسبات لازم و بکارگیری فرمولها و روش های مختلف آماری

- تهیه و تنظیم نشریات و گزارشات آماری و بررسی و کنترل اطلاعات مربوطه

- تهیه گزارشات دوره ای و بررسی تغییرات و تحولات زمانی و مکانی هر یک از موضوع های مورد نیاز

- همکاری در برنامه ریزی و هماهنگی و اجرای آمارگیری های مورد نیاز واحدهای ذیربط

- همکاری در امورآموزش کارکنان بمنظور آماده سازی آنان جهت انجام آمارگیری

- نظارت و کنترل عملیات اجرائی طرح های آمارگیری

- کنترل و نظارت پیش نویس های متون فنی و اطلاعاتی مربوطه فراگیری داده ها

- نظارت و هدایت کارکنان در تهیه نمودارها ،جداول ،اسلایدها،دیاگرامها،فرمها و پرسشنامه ها

- نظارت برجمع آوری اطلاعات و همکاری در تهیه گزارشهای توجیهی از وضع سیستم ارائه خدمات بهداشتی درمانی

- بازبینی فنی پرسشنامه های تکمیل شده هریک از طرح های آماری و ارائه راهکارهای منطقی و مناسب جهت بهینه سازی آنها

- تهیه و بررسی گزارشات ماهانه تهیه شده جاری پیشرفت کار ،تجزیه و تحلیل تحولات و تغییرات زمانی درباره هریک از موضوعات مورد بررسی

- طراحی و تنظیم چاپ متون گزارشات آماری طبق اصول و فنون مریوطه برای ارائه وانتشار

- انجام خدمات ماشینی در رابطه با تحقیقات و پژوهشهایی که از طریق واحدهای مربوطه محول میشود.

- همکاری در آموزش عملی و نظری علوم وکامپیوتری جهت دانشجویان پزشکی و پیرا پزشکی      
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/03/21
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   856