سایت اصلی دانشگاه |  شنبه 16 فروردین 1399 English
جستجو:  
رئوس برنامه ها ی واحد گسترش شبکه

رئوس برنامه های واحد:

1 برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی

2 برنامه مدیریت منابع فیزیکی

3 برنامه مدیریت منابع انسانی

4 برنامه ساختار شبکه اطلاعات سلامت

5- برنامه داوطلبان سلامت

6 برنامه آموزش بهورز
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/11/21
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   926