سایت اصلی دانشگاه |  جمعه 4 مهر 1399 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد گسترش شبکه
 

واحد ستاد هماهنگی و گسترش شبکه ها

 تعریف واحد:

ستاد گسترش واحدی است جهت تعیین نقشه و پیشنهاد محل استقرار واحدهای بهداشتی درمانی شهری و روستائی در محدوده تحت پوشش بر اساس جمعیت، نقشه جغرافیایی، امکانات، نیاز منطقه و سایر عوامل و همچنین پیش بینی نیروی پرسنلی و تجهیزات موردنیاز و نظارت بر عملکرد آنان و ایجاد هماهنگی های لازم ،در صورت لزوم جابجایی، کاهش یا افزایش واحدها، پرسنل و تجهیزات جهت انجام هر چه بهتر وظایف این واحدها.

 

کارشناسان شاغل در واحد گسترش:

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

فیروزه حدادزاده بهری

کارشناس مامائی(کارشناس مسئول واحد گسترش)

زهره کاظم نژاد لیلی

کارشناس بهداشت عمومی(کارشناس جلب مشارکت مردمی،راهبر سیب،کارشناس گسترش)

سوده صابر

کارشناس پرستاری(کارشناس گسترش)

 

 

هدف کلی گروه گسترش شبکه

گروه گسترش شبکه در زمینه هماهنگی و مشارکت در تامین منابع مورد نیازبرای ارائه خدمات بهداشتی در واحدهای تابعه می کوشد.

                                                       

اهداف اختصاصی :

1.       هماهنگی تامین ، توزیع  ونگهداری نیروی انسانی

2.       هماهنگی تامین و نگهداری تجهیزات و خودرو

3.       هماهنگی و کنترل برقراری ضوابط اجرایی طرح گسترش شبکه ها

4.       هماهنگی برنامه های آموزشی برای ایجاد وارتقای دانش ومهارت نیروی انسانی  برای ارائه خدمات بهداشتی

وظایف واحد گسترش:

 

واحد گسترش شبکه یکی از واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهرستان تاکستان است که وظایف زیر را بر عهده دارد:

آموزش:

=         هماهنگی در اجرای برنامه آموزشی پزشکان و پرسنل بدو خدمت

=         هماهنگی در اجرای برنامه آموزشی پزشک خانواده

=         هماهنگی در اجرای برنامه باز آموزی بهورزان

=         هماهنگی در اجرای آموزش مداوم پزشکان

پایش و نظارت:

=         هماهنگی و اجرای پایش از واحد های مجری برنامه بیمه روستایی

=         هماهنگی در اجرای برنامه پایش پزشک خانواده

=         شرکت در برنامه پایش پزشک خانواده

=         انجام پایش های اختصاصی

=         جمع بندی پایش های انجام شده

طرح گسترش:

=         بازنگری طرح های گسترش بر اساس ضوابط ابلاغی

=         اصلاح اطلاعات جمعیتی در برنامه نرم افزاری طرح های گسترش

=         اصلاح اطلاعات تجهیزاتی در برنامه نرم افزاری طرح های گسترش

=         اصلاح اطلاعات پرسنلی در برنامه نرم افزاری طرح های گسترش

=         اصلاح اطلاعات عمومی در برنامه نرم افزاری طرح های گسترش

=         هماهنگی با واحد های ستادی جهت تاءمین فرم های مورد نیاز

بیمه روستائی:

=         هماهنگی با معاونت بهداشتی دانشگاه جهت امورمربوطه

=         هماهنگی با بیمه خدمات درمانی جهت امور مربوطه

=         جمع بندی آمار بیمه روستایی و ارسال به بیمه خدمات درمانی

=         جمع بندی آمار بیمه روستایی و ارسال معاونت بهداشتی دانشگاه

=         درخواست وجه جهت پرداخت پرسنل و طرح پزشک خانواده

=         درخواست وجه جهت پرداخت دارویی طرح پزشک خانواده

=         ارسال لیست پرداختی به معاونت بهداشتی(اعم از پرسنل و پاراکلنیک)

=         ارسال لیست عملکرد ماهیانه پزشک خانواده به امور مالی شبکه جهت دریافت حقوق

               

نیروی انسانی:

=         جمع بندی،پیگیری،تامین و توزیع نیروی انسانی موردنیازواحدهای تحت پوشش با هماهنگی واحدهای ستادی

=         برآورد نیروی انسانی کلیه واحدها در قالب دستورالعمل مربوطه

=         درخواست نیروی انسانی مورد نیاز به صورت فصلی و موردی

=         عقد قرارداد با پرسنل پزشک خانواده

تجهیزات:

=         نیازسنجی تجهیزات پزشکی کلیه واحدهای تابعه طبق چک لیست مربوطه

=         درخواست مجوز خرید تجهیزات ازمعاونت بهداشتی

=         نظارت بر کیفیت اقلام خریداری شده

=         تاکید درخواست های ارسالی از واحدهای تابعه وپیگری تا وصول اقلام به واحدها

=         هماهنگی جهت تعمیرات تجهیزات

برنامه پزشک خانواده

باهدف بهره مندی مردم از خدمات سلامت، برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی درسال1384همگام با سراسر کشور در شهرستان لنگرود به اجرا درآمد.

پزشک خانواده،دارای مدرک دکترای پزشکی است و در مراکزبهداشتی درمانی مجری برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی مسئولیت سلامت جمعیت تحت پوشش را به عهده دارد.

مسولیت اداری و فنی مراکز بهداشتی و درمانی و خانه های بهداشت تابعه،تشکیل وتکمیل پرونده سلامت خانوار وسوابق پزشکی افراد ، بیماریابی وپیگیری مراحل اعم از ارجاع،پذیرش،بستری وترخیص،شرکت درجلسات هیات امناء روستا به عهده پزشک خانواده میباشد.

جمعیت تحت پوشش پزشک خانواده درحدود 4000نفر می باشد.درحال حاضر15 پزشک درشهرستان لنگرود به عنوان پزشک خانواده به کارگیری شده اند که تعدادی ازبخش دولتی وتعدادی نیزاز بخش خصوصی جذب شده اند.

جمعیت تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی بیمه روستایی شهرستان لنگرود 37373 نفر می باشد.جمعا  183روستا تحت پوشش برنامه پزشک خانواده قراردارد. پزشک خانواده به همراه تیم سلامت از روستاهای تحت پوشش بازدید به عمل می آورد و خدمات مورد نیاز بهداشتی و درمانی را ارائه می نماید.

اجرای برنامه پزشک خانواده مراجعه غیر ضروری ساکنان روستا ها و شهرهای کوچک به شهر های بزرگ جهت درمان و هزینه های بالای خدمات درمانی و یا بستری را کاهش داده است و همچنین موجب صرفه جویی قابل توجهی در هزینه های سلامت مردم و توجه بیشتر به وضعیت بهداشت عمومی جامعه گردیده است.

ما با رعایت موارد زیر به شما ارائه خدمت می دهیم؛

* تلاش به منظور کمک به شما

* برخورد مودبانه و محترمانه با شما

* حساسیت به نیازهای شما و سعی در رفع آن ها

* ارائه خدمات در محیطی دوستانه و آرام

* رعایت کوتاهترین زمان ممکن برای پاسخگویی به درخواست شما

* حضور در ساختمان مرکز بهداشت شهرستان (گروه گسترش شبکه)  به نشانی لنگرود_خیابان شهید بهشتی

* تماس با تلفن های 42524454 و 42524448 و داخلی 120

* برای ارائه پیشنهادات و شکایات با شماره 42531027 تماس بگیرید.

* تماس با نشانی : gostrash.langroud 

* زمان ارائه خدمت 7/5 تا 14/5 بعدازظهر 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/11/21
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1639
امروز :  1
دیروز :  2