سایت اصلی دانشگاه |  شنبه 29 شهریور 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1399/06/24     تعداد دفعات مشاهده 31 بار     ساعت 22:00     گروه خبری اخبار شبکه بهداشت و درمان لنگرود

به اهتمام بهورزان خانه بهداشت روستای لیسه رود شهر کومله ،جلسه بهداشتی با مربیان و اولیای دانش آموزان در مدرسه ابتدایی شهید سیروس محمدی لیسه رود ، ۹۹/۶/۲۴، با هدف "همکاری در اجرای پروتکل های بهداشتی از خانه تا مدرسه"، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنگرود:

به اهتمام بهورزان خانه بهداشت روستای لیسه رود شهر کومله ،جلسه ای با حضور ا ولیای دانش آموزان و مربیان مدرسه ابتدایی شهید سیروس محمدی لیسه رود ، ۹۹/۶/۲۴،  در مدرسه در جهت همکاری اولیای دانش آموزان با مربیان با هدف "همکاری در اجرای پروتکل های بهداشتی از خانه تا مدرسه"، برگزار شد.

به والدین آموزش هابی لازم در خصوص نحوه شستن دست ها ، تهیه ماسک و تهیه تغذیه در سنین مدرسه با رعایت موازین بهداشتی ،در طرح مقابله با کرونا داده شد.