سایت اصلی دانشگاه |  شنبه 29 شهریور 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1399/06/24     تعداد دفعات مشاهده 24 بار     ساعت 13:00     گروه خبری اخبار شبکه بهداشت و درمان لنگرود

کمیته برون بخشی "پیشگیری از خودکشی" با حضور رابطین سلامت و تندرستی فرمانداری، شهرداری، بهزیستی، آموزش و پرورش و سایر ادارات ، در تاریخ 24 شهریور ماه 99 در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنگرود، تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنگرود:

کمیته برون بخشی  "پیشگیری از خودکشی" به اهتمام واحد بهاشت روان شبکه بهداشت و درمان ، با حضور رابطین سلامت و تندرستی فرمانداری، شهرداری، بهزیستی، آموزش و پرورش و سایر ادارات شهرستان در راستای "کاهش خودکشی یا اقدام به آن و شناسایی عوامل خطر و موثر در خودکشی"  ،در تاریخ 24 شهریور ماه 99 در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان، تشکیل شد 

  کمیته با ارائه  مطالب و گزارش توسط دکتر رامین غلامپور سیگارودی مدیر شبکه بهداشت و درمان برای رابطین ،با هدف هم افزایی فعالیت نهادهای مسئول در این برنامه، برگزار گردید و علاوه بر تبادل و تجربه بینابینی در این خصوص ، مصوباتی از جمله: آموزش مهارت های تاب آوری و حل مسئله در فضای مجازی در دوران کرونا ،بهره برداری از فضای مجازی نرم افزار شاد دانش آموزان جهت آموزش مهارت های زندگی و فرزند پروری و ... ،تدوین گردید./ص